15.1.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 13/21


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) dne 2. listopadu 2010 — Yeda Research and Development Company Ltd, Aventis Holdings Inc v. Comptroller-General of Patents

(Věc C-518/10)

()

2011/C 13/39

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Yeda Research and Development Company Ltd, Aventis Holdings Inc

Žalovaný: Comptroller-General of Patents

Předběžná otázka

Pokud kritéria pro rozhodnutí, zda je výrobek „chráněn platným základním patentem“ podle čl. 3 písm. a) nařízení (1), zahrnují posouzení či spočívají v posouzení, zda by dodání výrobku porušilo práva ze základního patentu, mění něco na příslušné analýze, je-li takové porušení nepřímým porušením na základě článku 26 Úmluvy o evropském patentu pro společný trh, který byl ve Spojeném království proveden čl. 60 odst. 2 Patents Act 1977 (zákon z roku 1977 o patentech) a v dalších členských státech Společenství příslušnými ustanoveními jejich právní úpravy?


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 ze dne 6. května 2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky (Úř. věst. L 152, s. 1).