9.10.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 274/13


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Unabhängiger Verwaltungssenat Wien (Rakousko) dne 29. července 2010 — Erich Albrecht, Thomas Neumann, Van-Ly Sundara, Alexander Svoboda, Stefan Toth

(Věc C-382/10)

()

2010/C 274/19

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Unabhängiger Verwaltungssenat Wien

Účastníci původního řízení

Žalobci: Erich Albrecht, Thomas Neumann, Van-Ly Sundara, Alexander Svoboda, Stefan Toth

Žalovaný: Landeshauptmann von Wien

Předběžné otázky

1)

Podle jakých kritérií se má zjišťovat, zda je dána nevhodnost k lidské spotřebě ve smyslu přílohy II kapitoly IX bodu 3 nařízení (ES) č. 852/2004 (1). Je tato nevhodnost dána již tehdy, pokud je teoreticky možné, že se potenciální kupující může potravin nabízených k prodeji dotknout resp. na ně může kýchnout?

2)

Podle jakých kritérií se má zjišťovat, zda je dána škodlivost pro zdraví ve smyslu přílohy II kapitoly IX bodu 3 nařízení (ES) č. 852/2004. Je tato škodlivost pro zdraví dána již tehdy, pokud je teoreticky možné, že se potenciální kupující může potravin nabízených k prodeji dotknout resp. na ně může kýchnout?

3)

Podle jakých kritérií se má zjišťovat, zda je dána kontaminace ve smyslu přílohy II kapitoly IX bodu 3 nařízení (ES) č. 852/2004 takovým způsobem, že by bylo nesmyslné očekávat, že by se určitá potravina mohla v takovém stavu konzumovat. Je tato kontaminace dána již tehdy, pokud je teoreticky možné, že se potenciální kupující může potravin nabízených k prodeji dotknout resp. na ně může kýchnout?


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin; (Úř. věst. L 139, s. 1; Zvl. vyd. 13/34, s. 319).