9.10.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 274/7


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de Apel Craiova (Rumunsko) dne 6. července 2010 — Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu, Administrația Fondului pentru Mediu v. Victor Vinel Ijac

(Věc C-336/10)

()

2010/C 274/11

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Curtea de Apel Craiova

Účastníci původního řízení

Žalobci: Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu, Administrația Fondului pentru Mediu

Žalovaný: Victor Vinel Ijac

Předběžná otázka

Má být čl. 110 první pododstavec SFEU (bývalý článek 90 ES) vykládán v tom smyslu, že zakazuje členskému státu zavést daň, která má znaky daně ze znečišťování životního prostředí upravené mimořádným nařízením vlády č. 50/2008, které u ojetých automobilů, jež byly dovezeny a dříve registrovány v jiných členských státech Evropské unie, stanoví jako podmínku pro jejich přihlášení k registraci v Rumunsku zaplacení daně ze znečišťování životního prostředí, zatímco u ojetých automobilů registrovaných v Rumunsku se v případě jejich prodeje, a tedy při novém přihlášení k registraci, taková daň nevybírá, takže taková daň může tedy představovat nepřímo diskriminační vnitrostátní zdanění zboží pocházejícího z jiných členských států v porovnání se zdaněním domácích výrobků?