Rozsudek Tribunálu (čtvrtého senátu) ze dne 26. září 2012 – Serrano Aranda v. OHIM – Burg Groep (LE LANCIER)

(Věc T-265/09)

„Ochranná známka Společenství – Námitkové řízení – Přihláška slovní ochranné známky Společenství LE LANCIER – Starší národní slovní a obrazové ochranné známky EL LANCERO – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Neexistence nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 – Zamítnutí námitek“

1.                     Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou – Posouzení nebezpečí záměny – Kritéria [Nařízení Rady č. 40/94, čl. 8 odst. 1 písm. b)] (viz body 15–16, 43, 74–75)

2.                     Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou – Slovní ochranná známka LE LANCIER – Slovní a obrazové ochranné známky EL LANCERO [Nařízení Rady č. 40/94, čl. 8 odst. 1 písm. b)] (viz body 18, 70, 76)

3.                     Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Podobnost mezi dotčenými výrobky nebo službami – Kritéria pro posouzení – Komplementární charakter výrobků [Nařízení Rady č. 40/94, čl. 8 odst. 1 písm. b)] (viz body 22, 34)

4.                     Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Podobnost dotčených ochranných známek – Kritéria pro posouzení – Kombinovaná ochranná známka [Nařízení Rady č. 40/94, čl. 8 odst. 1 písm. b)] (viz body 51–52)

Předmět

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 27. března 2009 (věc R 366/2008-1) týkajícímu se námitkového řízení mezi Enriquem Serranem Arandou a společností Burg Groep BV.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Enriqu Serranovi Arandovi se ukládá náhrada nákladů řízení.