26.1.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/39


Rozsudek Tribunálu ze dne 7. prosince 2012 — A. Loacker v. OHIM — Editrice Quadratum (QUADRATUM) v. OHIM

(Věc T-42/09) (1)

(Ochranná známka Společenství - Námitkové řízení - Přihláška slovní ochranné známky Společenství QUADRATUM - Starší slovní ochranná známka Společenství LOACKER QUADRATINI - Relativní důvod pro zamítnutí - Neexistence nebezpečí záměny - Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 (nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009) - Článek 73 nařízení č. 40/94 (nyní článek 75 nařízení č. 207/2009) - Článek 74 nařízení č. 40/94 (nyní článek 76 č. 207/2009))

2013/C 26/74

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobkyně: A. Loacker SpA (Auna di Sotto, Itálie) (zástupci: V. Bilardo, C. Bacchini a M. Mazzitelli, advokáti)

Žalovaný: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (zástupce: A. Sempio, zmocněnec)

Další účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice před Tribunálem: Editrice Quadratum SpA (Milán, Itálie) (zástupci: P. Pezzoi, P. Perani a G. Ghisletti, advokáti)

Předmět věci

Žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 23. října 2008 (věc R 34/2008-1) týkajícímu se námitkového řízení mezi A. Loacker SpA a Editrice Quadratum SpA

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Společnosti A. Loacker SpA se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 69, 21.3.2009.