Keywords
Subject of the case
Výrok

Keywords

Žaloba pro nesplnění povinnosti

Přezkum opodstatněnosti Soudním dvorem

Stav, který je třeba vzít v úvahu

Stav po uplynutí lhůty stanovené v odůvodněném stanovisku (Článek 226 ES; směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88) (viz body 7

10)

Subject of the case

Předmět

Nesplnění povinnosti státem – Porušení čl. 1 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby (Úř. věst. L 299, s. 9; Zvl. vyd. 05/04, s. 381) a čl. 18 písm. a) směrnice Rady 93/104/ES ze dne 23. listopadu 1993 o některých aspektech úpravy pracovní doby (Úř. věst. L 307, s. 18; Zvl. vyd. 05/02, s. 197), zachovaného článkem 27 odst. 1 směrnice 2003/88, ve spojení s přílohou I částí B téže směrnice – Pracovníci, kteří nejsou civilními zaměstnanci veřejnoprávních orgánů

Výrok

Výrok

1) Španělské království tím, že ve stanovené lhůtě nepřijalo veškeré právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby, pokud jde o civilní zaměstnance veřejnoprávních orgánů, nesplnilo povinnosti, které pro ně vyplývají z čl. 1 odst. 3 uvedené směrnice.

2) Španělskému království se ukládá náhrada nákladů řízení.