29.8.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 205/38


Usnesení Soudu prvního stupně ze dne 26. června 2009 — Marcuccio v. Komise

(Věc T-114/08 P) (1)

(„Kasační opravný prostředek - Veřejná služba - Úředníci - Rozumná lhůta pro podání návrhu na náhradu škody - Opožděnost - Zčásti zjevně nepřípustný a zčásti zjevně neopodstatněný kasační opravný prostředek“)

2009/C 205/70

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Další účastnice řízení: Komise Evropských společenství (zástupci: J. Currall a C. Berardis-Kayser, zmocněnci, ve spolupráci s A. Dal Ferrem, advokátem)

Předmět věci

Kasační opravný prostředek podaný proti usnesení Soudu pro veřejnou službu Evropské unie (prvního senátu) ze dne 14. prosince 2007, Marcuccio v. Komise (F-21/07, dosud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí), směřující ke zrušení tohoto usnesení

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek se zamítá.

2)

Luigi Marcuccio ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady vynaložené v tomto řízení Komisí Evropských společenství.


(1)  Úř. věst. C 107, 26.4.2008.