11.6.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 173/15


Usnesení Tribunálu ze dne 11. dubna 2011 — Quantum v. OHIM — Quantum (Q Quantum CORPORATION)

(Věc T-31/08) (1)

2011/C 173/32

Jednací jazyk: řečtina

Předseda pátého senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.


(1)  Úř. věst. C 92, 12.4.2008.