7.11.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 267/83


Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 10. září 2009 — Rosenbaum v. Komise

(Věc F-9/08) (1)

(„Veřejná služba - Úředníci - Jmenování - Zařazení do platové třídy - Žádost o přeřazení - Rozsah působnosti článku 13 přílohy XIII statutu - Zohlednění profesní zkušenosti - Přijetí do platové třídy uvedené ve výběrovém řízení - Článek 31 statutu - Zásada zákazu diskriminace - Volný pohyb pracovníků“)

2009/C 267/150

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Žalobce: Eckehard Rosenbaum (Bonn, Německo) (zástupce: H.-J. Rüber, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: J. Currall a B. Eggers, zmocněnci)

Vedlejší účastnice řízení podporující žalovanou: Rada Evropské unie (zástupci: M. Simm a M. Bauer, zmocněnci)

Předmět věci

Veřejná služba — Jednak zrušení rozhodnutí, kterým byl žalobce, úspěšný účastník výběrového řízení, které se konalo za účelem sestavení seznamu náhradníků na místa úředníků platové třídy A7/A6, v rámci svého přijetí do zaměstnání zařazen do platové třídy AD 6/2, a jednak žádost o přeřazení

Výrok rozsudku

1)

Žaloba se zamítá.

2)

E. Rosenbaum ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Komisí Evropských společenství.

3)

Rada Evropské unie, vedlejší účastnice řízení, ponese vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 64, 8.3.2008, s. 70.