Rozsudek Soudu (osmého senátu) ze dne 26. listopadu 2008 – New Look v. OHIM (NEW LOOK)

(Věc T-435/07)

„Ochranná známka Společenství – Přihláška slovní ochranné známky Společenství NEW LOOK – Absolutní důvod pro zamítnutí – Nedostatek rozlišovací způsobilosti nabyté užíváním – Článek 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 40/94“

Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Absolutní důvody pro zamítnutí – Ochranné známky postrádající rozlišovací způsobilost (Nařízení Rady č. 40/94, čl. 7 odst. 3) (viz body 18, 23-26)

Předmět

Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 3. září 2007 (věc R 670/2007-2) týkajícího se zápisu slovního označení NEW LOOK jako ochranné známky Společenství

Údaje týkající se věci

Přihlašovatelka ochranné známky Společenství:

New Look Ltd

Dotčená ochranná známka Společenství:

Slovní ochranná známka „NEW LOOK“ pro výrobky a služby zařazené do tříd 3, 9, 14, 16, 18, 25, 26 a 35 – přihláška č. 2 932 606

Rozhodnutí průzkumového referenta:

Zamítnutí přihlášky

Rozhodnutí odvolacího senátu:

Zamítnutí odvolání


Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

New Look Ltd se ukládá náhrada nákladů řízení.