Rozsudek Soudu (čtvrtého senátu) ze dne 9. července 2008 – Audi v. OHIM (Vorsprung durch Technik)

(Věc T-70/06)

„Ochranná známka Společenství – Přihláška slovní ochranné známky Společenství ,Vorsprung durch Technik‘ – Absolutní důvod pro zamítnutí – Nedostatek rozlišovací způsobilosti – Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 – Částečné zamítnutí zápisu průzkumovým referentem – Právo být vyslechnut“

Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Absolutní důvody pro zamítnutí – Ochranné známky postrádající rozlišovací způsobilost [Nařízení Rady č. 40/94, čl. 7 odst. 1 písm. b)] (viz body 41-46)

Předmět

Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM) ze dne 16. prosince 2005 (věc R 237/2005-2), kterým bylo částečně zamítnuto odvolání proti rozhodnutí průzkumového referenta, kterým byl zamítnut zápis slovní ochranné známky „Vorsprung durch Technik“ pro výrobky a služby zařazené do tříd 9, 12, 14, 25, 28, 37 až 40 a 42

Údaje týkající se věci

Přihlašovatelka ochranné známky Společenství:

Audi AG

Dotčená ochranná známka Společenství:

Slovní ochranná známka „Vorsprung durch Technik“ pro výrobky a služby tříd 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35 až 43 a 45 – přihláška č. 3 016 292

Rozhodnutí průzkumového referenta:

Částečné zamítnutí zápisu

Rozhodnutí odvolacího senátu:

Částečné zamítnutí odvolání


Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Audi AG ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM).