26.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 22/42


Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 12. prosince 2007 – Itálie v. Komise

(Věc T-308/05) (1)

(„Strukturální fondy - Spolufinancování - Nařízení (ES) č. 1260/1999 a č. 448/2004 - Podmínky způsobilosti záloh vyplácených vnitrostátními orgány v rámci režimů státních podpor nebo v souvislosti s poskytováním podpor - Důkaz o použití prostředků individuálními příjemci - Žaloba na neplatnost - Napadnutelný akt“)

(2008/C 22/78)

Jednací jazyk: italština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Italská republika (zástupci: původně A. Cingolo, poté P. Gentili, avvocati dello Stato)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: L. Flynn a M. Velardo, zmocněnci, ve spolupráci s G. Faedem, advokátem)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí údajně obsažených v dopisech Komise č. 5272 ze dne 7. června 2005, č. 5453 ze dne 8. června 2005, č. 5726 a č. 5728 ze dne 17. června 2005 a č. 5952 ze dne 23. června 2005.

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Italské republice se ukládá náhrada nákladů řízení.


(1)  Úř. věst. C 257, 15.10.2005.