Keywords
Summary

Keywords

1. Sbližování právních předpisů – Postupy při zadávání veřejných zakázek na stavební práce – Směrnice 93/37 – Veřejné zakázky na stavební práce – Pojem

[Směrnice Rady 93/37, čl. 1 písm. a)]

2. Sbližování právních předpisů – Postupy při zadávání veřejných zakázek na stavební práce – Směrnice 93/37 – Rozsah působnosti

(Směrnice Rady 93/37, článek 6)

3. Sbližování právních předpisů – Postupy při zadávání veřejných zakázek na stavební práce – Směrnice 93/37 – Rozsah působnosti

[Směrnice Rady 93/37, čl. 1 písm. a)]

Summary

1. Dohoda, kterou první zadavatel svěří druhému zadavateli provedení stavební práce, je veřejnou zakázkou na stavební práce ve smyslu čl. 1 písm. a) směrnice 93/37 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, nezávisle na skutečnosti, zda je, či není stanoveno, že první zadavatel je nebo se má stát vlastníkem celé nebo části této stavby.

(viz bod 47, výrok 1)

2. Pro určení hodnoty zakázky pro účely článku 6 směrnice 93/37 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce je třeba vzít v úvahu celkovou hodnotu zakázky na stavební práce z pohledu potenciálního uchazeče, což zahrnuje nejen úhrn částek, které má zaplatit zadavatel, ale i všechny příjmy pocházející od třetích osob.

(viz bod 57, výrok 2)

3. Zadavatel není osvobozen od použití postupů zadávání veřejných zakázek na stavební práce stanovených směrnicí 93/37 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce z důvodu, že v souladu s vnitrostátním právem dohoda o provedení stavby může být uzavřena pouze s určitými právnickými osobami, které jsou samy zadavateli a které samy mají povinnost uplatnit uvedené postupy při zadávání případných následujících zakázek.

(viz bod 68, výrok 3)