Rozsudek Soudu (třetího senátu) ze dne 16. května 2007 – Merant v. OHIM – Focus Magazin Verlag (FOCUS)

(Věc T-491/04)

„Ochranná známka Společenství – Námitkové řízení – Přihláška slovní ochranné známky Společenství FOCUS – Starší národní obrazová ochranná známka MICRO FOCUS – Nebezpečí záměny – Podobnost označení – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94“

Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Relativní důvody pro zamítnutí – Námitky majitele totožné nebo podobné starší ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby [Nařízení Rady č. 40/94, čl. 8 odst. 1 písm. b)] (viz body 47–65)

Předmět

Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 18. října 2004 (věc R 542/2002-2), týkajícímu se námitkového řízení mezi Merant GmbH a Focus Magazin Verlag GmbH

Údaje týkající se věci

Přihlašovatel ochranné známky Společenství:

Focus Magazin Verlag GmbH

Dotčená ochranná známka Společenství:

Slovní ochranná známka „FOCUS“ pro výrobky a služby tříd 3, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41, 42 – přihláška č. 453720

Majitel ochranné známky nebo označení namítaných v námitkovém řízení:

Merant GmbH

Namítaná ochranná známka nebo označení:

Mezinárodní obrazová ochranná známka „MICRO FOCUS“ pro výrobky a služby tříd 9, 16, 41 a 42

Rozhodnutí námitkového oddělení:

Částečné vyhovění námitek

Rozhodnutí odvolacího senátu:

Vyhovění odvolání Focus Magazín Verlag GmbH a zamítnutí námitek Merant GmbH


Výrok

 

Rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 18. října 2004 (věc R 542/2002-2) se zrušuje.

 

OHIM ponese vlastní náklady řízení, jakož i náklady vynaložené žalobkyní Merant GmbH.

 

Vedlejší účastnice řízení, Focus Magazin Verlag GmbH, ponese vlastní náklady řízení.