9.11.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 427/50


EVROPSKÁ VÝKONNÁ AGENTURA PRO VÝZKUM

Zveřejnění konečné účetní uzávěrky v rozpočtovém roce 2021

(2022/C 427/50)

Úplné znění konečné účetní uzávěrky naleznete na této adrese:

https://ec.europa.eu/info/publications/research-executive-agency-financial-year-2021_en