28.2.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CI 93/1


Oznámení dovozcům

Dovoz zboží pocházejícího z území Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, do Unie

(2022/C 93 I/01)

Nařízení Rady (EU) 2022/263 ze dne 23. února 2022, o omezujících opatřeních v reakci na uznání nezávislosti území Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, a vyslání ruských ozbrojených sil na tato území (1) zavedlo zákaz dovozu zboží pocházejícího z uvedených území do Evropské unie od prvního dne po jeho vyhlášení.

Dovozcům v Unii se doporučuje, aby věnovali patřičnou pozornost zjištění skutečného původu zboží, které deklarují, neboť existuje riziko, že zboží, na něž se vztahuje zákaz stanovený ve výše uvedeném nařízení, je do Unie dováženo ze sousedních zemí Ukrajiny, zejména z Ruska a Běloruska. To se může zvláště týkat uhelných výrobků čísla KN 2701 a výrobků z oceli čísel KN 7201 až 7207 a čísel KN 7304, 7305 a 7306. Vzhledem k uvedenému riziku obcházení se na propuštění těchto výrobků dovážených z Ruska a Běloruska do volného oběhu může vztahovat povinnost poskytnout celním úřadům přesvědčivé důkazy, že toto zboží není zahrnuto do zákazu vývozu zboží pocházejícího z území Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády.


(1)  Úř. věst. L 42 I, 23.2.2022, s. 77.