29.5.2020   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 181/13


Souhrn rozhodnutí Evropské unie o registracích léčivých přípravků od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020

(Rozhodnutí přijatá na základě článku 34 směrnice 2001/83/ES (1) nebo článku 38 směrnice 2001/82/ES (2))

(2020/C 181/02)

—   Vydání, zachování nebo změna vnitrostátní registrace

Datum rozhodnutí

Název nebo názvy léčivého přípravku

INN (mezinárodní nechráněný název)

Držitel nebo držitelé rozhodnutí o registraci

Dotčený členský stát

Datum oznámení

17.4.2020

Veterinary medicinal products containing tylosin base (as a single active substance) presented as solutions for injection for intramuscular use in pigs

Tylosin base

Viz příloha

Viz příloha

20.4.2020


(1)  Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 67.

(2)  Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 1.


PŘÍLOHA

Seznam názvů, lékových forem, sil veterinárních léčivých přípravků, druhů zvířat, způsobů podání, žadatelů a držitelů rozhodnutí o registraci v členských státech

Členský stát EU/EHP

Žadatel/držitel rozhodnutí o registraci

Název

INN

Síla

Léková forma

Druh zvířete

Cesta podání

Rakousko

Biovet JSC

39, Petar Racov S.

4550 Peshtera

Bulgaria

Axentyl 200 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Rakousko

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tiljet

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Rakousko

Richter Pharma AG

Feldgasse 19

4600 Wels

Austria

Tylan 200 mg/ml – Injektionslösung für Rinder und Schweine

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Rakousko

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Rakousko

Vetoquinol Österreich GmbH

Gußhausstraße 14/5

1040 Vienna

Austria

Tylucyl 200 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Belgie

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tyljet 200 mg/ml

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Belgie

Cross Vetpharm Group Ltd.

Broomhill Road

Tallaght, Dublin 24

Ireland

Bilovet 200 mg/ml

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Belgie

Eli Lilly Benelux NV

Division Elanco Animal Health

Markiesstraat 1

B-1000 Brussel

Belgium

Tylan 200

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Belgie

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Belgie

Vetoquinol NV/SA

Kontichsesteenweg 42

2630 Aartselaar

Belgium

Tylucyl 200

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Bulharsko

Biovet JSC

39, Petar Racov S.

4550 Peshtera

Bulgaria

Pharmasin 50 solution for injection

Tylosin báze

50 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Bulharsko

Biovet JSC

39, Petar Racov S.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylovet B - 50 solution for injection for cattle, sheep, goats, swine, dogs and cats

Tylosin báze

50 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Bulharsko

Biovet JSC

39, Petar Racov S.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylovet B - 200 solution for injection for cattle, sheep, goats, swine and dogs

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Bulharsko

Biovet JSC

39, Petar Racov S.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylmasin 200 mg/ml solution for injection for cattle, sheep, goats and pigs

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Bulharsko

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tyljet 200 mg/ml solution for injection for cattle, sheep, goats and pigs

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Bulharsko

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml solution for injection for cattle, sheep, goats and pighs

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Chorvatsko

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tyljet, 200 mg/ml, otopina za injekciju za goveda i svinje

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Chorvatsko

Vetoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl, 200 mg/mL, otopina za injekciju za goveda i svinje

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Kypr

Cross Vetpharm Group Ltd.

Broomhill Road

Tallaght, Dublin 24

Ireland

Bilosin 200 mg/ml Solution for Injection for pigs

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Kypr

Vetoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl 200 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Česká republika

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tiljet, 200 mg/ml, Injekční roztok pro skot a prasata

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Česká republika

Vétoquinol s. r. o.

Zámečnická 411

288 02 Nymburk

Czech Republic

Tylucyl 200 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Dánsko

Biovet JSC

39, Petar Racov S.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylovet

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Dánsko

Ceva Animal Health A/S

Ladegårdsvej 2

DK-7100 Vejle

Denmark

Tiljet

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Dánsko

Elanco Animal Health A/S

Lyskær 3E, 2. tv.

2730 Herlev

Denmark

Tylan Vet.

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Dánsko

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Tylamasin

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Dánsko

Vetoquinol Scandinavia AB

Lyngbyvej 20

2100 København Ø

Denmark

Tylucyl

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Estonsko

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tyljet

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Estonsko

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Estonsko

Vetoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Finsko

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tyljet

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Finsko

Elanco Animal Health A/S

Lyskær 3E, 2. tv.

2730 Herlev

Denmark

Tylan vet

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Francie

Aniserve GmbH

Geyerspergerstr. 27

80689 Munchen

Germany

Tylovectin 200 solution injectable pour bovins, caprins et porcins

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Francie

Bimeda Animal Health Limited

2, 3 & 4 Airton Close

Tallaght

Dublin 24

Ireland

Bilovet 200 mg/ml solution injectable

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Francie

Biovet JSC

39, Petar Racov S.

4550 Peshtera

Bulgaria

Axentyl 200 mg/ml solution injectable pour bovins, ovins, caprins et porcins

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Francie

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tiljet 200 mg/ml solution injectable pour bovins ovins caprins et porcins

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Francie

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tylosine ceva 200 mg/ml solution injectable pour bovins ovins caprins et porcins

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Francie

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml solution injectable pour bovis ovins caprins et porcins

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Francie

Lilly France

24 Boulevard Vital Bouhot

92200 Neuilly Sur Seine

France

Tylan 200

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Francie

Vetoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl 200 mg/ml solution injectable pour bovins et porcins

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Německo

Bela-Pharm GmbH & Co.KG

Lohner S. 19

49377 Vechta

Germany

Tylobel 25 %

Tylosin báze

250 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Německo

Bimeda Chemicals

Broomhill Road

Tallaght

Dublin 24

Ireland

Bilovet 200 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Německo

Biovet JSC

39, Petar Racov S.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylmasin 200 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Německo

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tiljet 200 mg/ml solution for injection for cattle, pigs, sheep and goates

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Německo

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schafe, Ziegen und Schweine

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Německo

Lilly Deutschland GmbH

Abteilung Elanco Animal Health

Werner-Reimers-S. 2-4

D-61352 Bad Homburg

Germany

Tylan 200

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Německo

Selectavet Dr. Otto Fischer

Am Kögelberg 5

D-83629 Weyarn/Holzolling

Germany

Tylosel-200

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Německo

Vetoquinol GmbH

Reichenbachstr. 1

D-85737 Ismaning

Germany

Tylucyl 200 mg/ml

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Řecko

Biovet JSC

39, Petar Racov S.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylmasin

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Řecko

Ceva Hellas LLC

15 Agiou Nikolaou Street

17455 Alimos

Greece

Tiljet

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Řecko

Eli Lilly Regional Operations GmbH,

Elanco Animal Health,

Kölblgasse 8 – 10,

1030 Vienna,

Austria

Tylan 200

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Řecko

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Řecko

Vetoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Maďarsko

Biovet JSC

39, Petar Racov S.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylmasin 200 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák, juhok, kecskék és sertések részére

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Maďarsko

Ceva-Phylaxia Zrt.

Szállás u. 5.

1107 Budapest

Hungary

Tiljet 200 mg/ml solution for injection for cattle, pigs, sheep and goats

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Maďarsko

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák, juhok, kecskék és sertések részére

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Maďarsko

Vetoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl 200 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák és sertések részére

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Irsko

Bimeda Chemicals

Broomhill Road

Tallaght

Dublin 24

Ireland

Bilosin 200 mg/ml, Solution for Injection

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Irsko

Biovet JSC

39, Petar Racov S.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylosin Biovet JSC 200 mg/ml solution for injection for cattle, sheep, goats and pigs

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Irsko

Cross Vetpharm Group Ltd.

Broomhill Road

Tallaght, Dublin 24

Ierland

Bilovet 200 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Irsko

Elanco GmbH,

Heinz-Lohmann-Strasse 4

27472 Cuxhaven

Germany

Tylan 200, 200 mg/ml Solution for Injection

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Irsko

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Irsko

Vetoquinol Ireland Limited

First Floor, Segrave House

19-20 Earlsfort Terrace

Dublin 2

Ireland

Tylucyl 200 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Itálie

Biovet JSC

39, Petar Racov S.

4550 Peshtera

Bulgaria

Axentyl 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini, caprini e suini

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Itálie

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tiljet 20, 200 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini, suini, cani.

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Itálie

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tylosine ceva

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Itálie

Cross Vetpharm Group Ltd.

Broomhill Road

Tallaght, Dublin 24

Ierland

Bilovet 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Itálie

Eli Lilly Italia SpA

Via Gramsci 731-733,

50019 Sesto Fiorentino – FI

Italy

Tylan® 200, 200 mg/ml soluzione iniettabile, per bovini e suini.

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Itálie

FATRO S.P.A.

Via Emilia, 285

40064 Ozzano Dell’Emilia (Bologna)

Italy

Supratil 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Itálie

FATRO S.P.A.

Via Emilia, 285

40064 Ozzano Dell’Emilia (Bologna)

Italy

Vetil, 200 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini, suini e cani

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Itálie

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini, caprini e suini

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Itálie

Vetoquinol Italia S.r.l.

Via Piana 265

47032 Bertinoro (FC)

Italy

Tylucyl 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Lotyšsko

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tylosine Ceva 200 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Lotyšsko

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, aitām, kazām un cūkām

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Lotyšsko

Vetoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl 200 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Litva

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tilject 200 mg/ml injekcinis tirpals galvijams ir kiaulėms.

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Litva

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml injekcinis tirpalas kiaulėms, galvijams, avims ir ožkoms

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Litva

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 50 mg/ml injekcinis tirpalas kiaulėms, galvijams, avims, ožkoms, šunims ir katėms

Tylosin báze

50 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Litva

Vetoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl 200 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Lucembursko

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tyljet 200 mg/ml

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Lucembursko

Cross Vetpharm Group Ltd.

Broomhill Road

Tallaght, Dublin 24

Ireland

Bilovet 200 mg/ml

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Lucembursko

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Lucembursko

Vetoquinol NV/SA

Kontichsesteenweg 42

2630 Aartselaar

Belgium

Tylucyl 200

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Nizozemsko

Aniserve

Geyerspergerstrasse 27

80689 Munchen

Germany

Tylovectin 200 mg oplossing voor injectie voor runderen, geitenen varkens

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Nizozemsko

Bimeda Animal Health Limited

2, 3 & 4 Airton Close Tallaght

Dublin 24

Ireland

Bilovet 200 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen en varkens

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Nizozemsko

Elanco GmbH,

Heinz-Lohmann-Strasse 4

27472 Cuxhaven

Germany

Tylan 200 injectie oplossing voor injectie voor rund, kalf en varken

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Nizozemsko

Floris Veterinaire Produkten B.V.

Kempenlandstraat 33-35

5262 GK Vught

The Netherlands

Tylosine 20 % P.I.

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Nizozemsko

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen en varkens

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Nizozemsko

Vetoquinol B.V.

Postbus 3191

Hertogenbosch

5232 DD’s Hertogenbosch

The Netherlands

Tylucyl 200 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen en varkens.

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Norsko

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tyljet

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Polsko

Biovet JSC

39, Petar Racov S.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylozyna Biovet JSC

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Polsko

Ceva Animal Health Polska Sp. z o.o.

Ul. Okrzei 1a

03-715 Warsaw

Poland

Tiljet 200 mg/ml solution for injection for cattle, pigs, sheep and goats

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Polsko

Cross Vetpharm Group Ltd.

Broomhill Road

Tallaght, Dublin 24

Ireland

Bilovet

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Polsko

Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego S.A.

6 Grójecka s.

05-651 Drwalew

Poland

Biotyl 200

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Polsko

Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego S.A.

6 Grójecka s.

05-651 Drwalew

Poland

Biotyl 50

Tylosin báze

50 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Polsko

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Polsko

Vetoquinol Biowet Sp. z o.o.

ul. Kosynierów Gdyńskich 13-14

66-400 Gorzów Wielkopolski

Poland

Tylucyl

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Portugalsko

Biovet JSC

39, Petar Racov S.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylmasin 200 mg/ml solução injetável para bovinos, ovinos, caprinos e suínos

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Portugalsko

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml solução injetável para bovinos, ovinos, caprinos e suínos

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Portugalsko

Laboratorios Syva S.A.U

Av. del Parroco Pablo Diez, 49

24010 San Andrés del Rabanedo

Léon

Spain

Jectyl 200 mg/ml solução injetável para bovinos, suínos e cães

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Portugalsko

Lilly Portugal, Produtos Farmacêuticos, Lda

Torre Ocidente

Rua Galileu Galilei, N.o 2, Piso 7 Fração A/D

1500-392 Lisboa

Portugal

Tylan 200 mg/ml Solução injetável para bovinos e suínos

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Portugalsko

Vétoquinol, Unipessoal Lda.

Rua Consigliéri Pedroso, 123– Edifício H

2730-056 Barcarena

Portugal

Tylucyl 200 mg/ml, solução injetável para bovinos e suínos

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Rumunsko

Biovet JSC

39, Petar Racov S.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylmasin

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Rumunsko

Cross Vetpharm Group Ltd.

Broomhill Road

Tallaght, Dublin 24

Ireland

Bilovet 200 mg/ml

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Rumunsko

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Rumunsko

Vetoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl 200

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Slovenská republika

Biovet JSC

39, Petar Racov S.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tylovet B- 200 mg/ml injekčný roztok pre hovädzí dobytok a ošípané

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Slovenská republika

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tyljet 200 mg/ml solution for injection for cattle and pigs

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Slovenská republika

Vétoquinol s.r.o

Zámečnická 411

288 02 Nymburg

Česká Republika

Tylucil 200 mg/ml injekčný roztok pre hovädzí dobytok a ošípané

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Slovinsko

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tiljet 200 mg/ml solution for injection for cattle and pigs

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Slovinsko

Vetoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

France

Tylucyl 200 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo in prašiče

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Španělsko

Bimeda Animal Health Limited

2, 3 & 4 Airton Close

Tallaght

Dublin 24

Ireland

Bilovet 200 mg/ml solucion inyectable para bovino y porcino

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Španělsko

Biovet JSC

39, Petar Racov S.

4550 Peshtera

Bulgaria

Tilosina biovet JSC 200 mg/ml solucion inyectable para bovino ovino caprino y porcino

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Španělsko

Ceva Salud Animal, S.A.

Avinguda Diagonal, 609 – 615

08028 Barcelona

Spain

Tyljet 200 mg/ml solution for injection for cattle and pigs

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Španělsko

Elanco GmbH,

Heinz-Lohmann-Strasse 4

27472 Cuxhaven

Germany

Trelacon 200.000 UI/ml solucion inyectable

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Španělsko

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml solucion inyectable para bovino ovino caprino y porcino

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Španělsko

Industrial Veterinaria, S.A.

Esmeralda, 19

08950 Esplugues de Llobregat

Barcelona

Spain

Tilosina 200 mg/ml ganadexil solucion inyectable

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Španělsko

Laboratorios e Industrias Iven, S.A.

Calle de Luis I, 56

28031 Madrid

Spain

Tilosiven 200 mg/ml solucion inyectable

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Španělsko

Laboratorios e Industrias Iven, S.A.

Calle de Luis I, 56

28031 Madrid

Spain

Tisergen 200 mg/ml

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Španělsko

Laboratorios Syva S.A.U

Av. del Parroco Pablo Diez, 49

24010 San Andrés del Rabanedo

Léon

Spain

Tilosul

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Španělsko

Mevet

Polígono Ind El Segre

Avenida de la Industria, Parc 410

25191 Lleida, Lérida

Spain

Tilovall 200 mg/ml solución inyectable

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Španělsko

Vetoquinol Especialidades Veterinarias S.A.

Carreta de Fuencarral, 24

Edificio Europa I

28108 Madrid

Spain

Tylucyl 200 mg/ml solucion inyectable para bovino y cerdos

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Švédsko

Ceva Animal Health AB

Annedalsvägen 9

227 64 Lund

Sweden

Tiljet

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Švédsko

Elanco Animal Health A/S

Lyskær 3E, 2. tv.

2730 Herlev

Denmark

Tylan Vet

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Švédsko

Vetoquinol Scandinavia AB

Torgattan 2

26521 Åstorp

Sweden

Tylucyl

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Spojené království

Aniserve

Geyerspergerstrasse 27

80689 Munchen

Germany

Tylovectin 200 Solution for Injection for Cattle, Goats and Pigs

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Spojené království

Bimeda Animal Health Limited

2, 3 & 4 Airton Close

Tallaght

Dublin 24

Ireland

Bilosin 200 mg/ml, Solution for Injection

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Spojené království

Bimeda Animal Health Limited

2, 3 & 4 Airton Close

Tallaght

Dublin 24

Ireland

Bilovet 200 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Spojené království

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

France

Tiljet 200 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Spojené království

Eli Lilly and Company Limited

Elanco Animal Health

Priestley Road

Basingstoke

Hampshire RG24 9NL

UK

Tylan 200, 200 mg/ml Solution for Injection

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání

Spojené království

Huvepharma N.V.

Uitbreidingstraat 80

2600 Antwerpen (Berchen)

Belgium

Pharmasin 200 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs

Tylosin báze

200 mg/ml

Injekční roztok

Prasata

Intramuskulární podání