1.2.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 39/15


Sdělení Komise podle čl. 17 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství

Výzva k podávání nabídek v souvislosti s provozováním pravidelných leteckých služeb v souladu se závazky veřejné služby

(Text s významem pro EHP)

(2019/C 39/09)

Členský stát

Finsko

Dotčená trasa

Pori–Helsinki

Doba platnosti smlouvy

1. srpna 2019–23. prosince 2022

Lhůta pro podávání nabídek

61 dnů po datu zveřejnění této výzvy

Adresa, na které lze bezplatně obdržet znění výzvy k podávání nabídek a příslušné informace a/nebo dokumentaci související s veřejným nabídkovým řízením a závazkem veřejné služby

Další informace:

City of Pori

Hankintapalvelut

PL 121

FI-28101 Pori

SUOMI/FINLAND

Tel. +358 447019228

Fax +358 26349417

E-mail: tarjous@pori.fi

Internet:

https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat/avoimet-tarjouspyynnot