V Bruselu dne 5.7.2019

COM(2019) 400 final

NÁVRH souhrnného rozpočtu
Evropské unie
na rozpočtový rok 2020

- Obecný úvod- Souhrnný výkaz příjmů- Výkaz příjmů a výdajů podle oddílů


DOKUMENTY

       

NÁVRH souhrnného rozpočtu
Evropské unie
na rozpočtový rok 2020

   Obecný úvod

   Souhrnný výkaz příjmů

   Výkaz příjmů a výdajů podle oddílů:

       Oddíl 1: Evropský parlament

   Oddíl 2: Evropská rada a Rada

         Oddíl 3: Evropská komise

   Oddíl 4: Soudní dvůr Evropské unie

         Oddíl 5: Účetní dvůr

   Oddíl 6: Evropský hospodářský a sociální výbor:

         Oddíl 7: Výbor regionů

   Oddíl 8: Evropský veřejný ochránce práv

         Oddíl 9: Evropský inspektor ochrany údajů

         Oddíl 10: Evropská služba pro vnější činnost

https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-cs.htm