11.1.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 8/12


Opatření přijatá Irskem podle článku 14 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU a podle 1. bodu odůvodnění rozhodnutí C(2017) 2898 ze dne 8. května 2017

(2018/C 8/05)

Zákonný předpis č. 465 z roku 2017

VYHLÁŠKA Z ROKU 2017 (OZNAČENÍ ZÁVAŽNÝCH UDÁLOSTÍ)

K ZÁKONU O VYSÍLÁNÍ Z ROKU 2009

Já, DENIS NAUGHTEN, ministr telekomunikací, klimatu a životního prostředí, při výkonu pravomocí, které mi byly svěřeny v souladu s § 162 odst. 1 zákona o vysílání z roku 2009 (č. 18 z roku 2009) (ve znění vyhlášky o telekomunikacích, energetice a přírodních zdrojích (změna názvu rezortu a titulu ministra) z roku 2016 (zákonný předpis č. 421 z roku 2016)), po konzultaci s ministrem dopravy, cestovního ruchu a sportu, jak je stanoveno v odstavci 5 uvedeného paragrafu (ve znění vyhlášky o cestovním ruchu a sportu (přenos rezortních administrativních a ministerských funkcí) (č. 2) z roku 2011 (zákonný předpis č. 217 z roku 2011)), tímto vydávám tuto vyhlášku, jejíž návrh byl v souladu s odstavcem 6 uvedeného paragrafu předložen oběma komorám Oireachtas, a obě tyto komory přijaly rozhodnutí, kterým návrh schválily:

1.

Tato vyhláška může být citována jako vyhláška (o určení významných událostí) z roku 2017 k zákonu o vysílání z roku 2009.

2.

Události uvedené v programové skladbě jsou určeny jako události zásadního společenského významu, v jejichž případě by se oprávněnému subjektu televizního vysílání mělo ve veřejném zájmu poskytnout právo zajišťovat vysílání události v přímém přenosu a v nezkrácené podobě ve volně dostupném televizním vysílání.

3.

Všechny irské zápasy na turnaji šesti národů v ragby jsou určeny jako události zásadního společenského významu, v jejichž případě by se oprávněnému subjektu televizního vysílání mělo ve veřejném zájmu poskytnout právo zajišťovat vysílání události v sestřihu a v nezkrácené podobě ve volně dostupném televizním vysílání.

4.

Vyhláška (o určení významných událostí) z roku 2003 k zákonu o vysílání (televizním přenosu významných událostí) z roku 1999 (zákonný předpis č. 99 z roku 2003) se zrušuje.

Oznámení o vydání tohoto zákonného předpisu bylo zveřejněno v úředním věstníku Iris Oifigiúil ze dne 27. října 2017.

PROGRAMOVÁ SKLADBA

Článek 2

Letní olympijské hry

Finále celoirských turnajů v gaelském fotbalu a v hurlingu

Kvalifikační zápasy Irska na mistrovství Evropy v kopané a mistrovství světa FIFA, na domácí půdě i na hřišti soupeře

Zápasy Irska ve finále mistrovství Evropy v kopané a ve finále mistrovství světa FIFA

Zahajovací zápasy, semifinálové zápasy a finále mistrovství Evropy v kopané a finále mistrovství světa FIFA

Zápasy Irska ve finálovém turnaji mistrovství světa v ragby

Irské velké národní derby a irské derby

Pohár národů na dublinských jezdeckých závodech

Finále celoirského turnaje v gaelském fotbalu žen

Finále celoirského turnaje v camogie žen

Dne 25. října 2017.

DENIS NAUGHTEN

ministr telekomunikací, klimatu a životního prostředí