6.12.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 439/1


SDĚLENÍ KOMISE

Automatické zvýšení autonomní celní kvóty podle nařízení Rady (EU) 2015/2265

(2018/C 439/01)

V souladu s článkem 4 nařízení Rady (EU) 2015/2265 (1) se objem níže uvedené celní kvóty na kalendářní rok 2018 zvyšuje následovně:

Pořadové číslo

Kód KN

Kód TARIC

Popis

Roční výše kvóty (v tunách)

Clo v rámci kvóty

Kvótové období

09.2759

ex 0302 51 10

20

Treska obecná (Gadus morhua), treska grónská (Gadus ogac), treska velkohlavá (Gadus macrocephalus) a ryby druhu Boreogadus saida, vyjma jater, jiker a mlíčí, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, na zpracování (2)  (3)

90 000

0 %

1.1.2018–31.12.2018

ex 0302 51 90

10

ex 0302 59 10

10

ex 0303 63 10

10

ex 0303 63 30

10

ex 0303 63 90

10

ex 0303 69 10

10


(1)  Úř. věst. L 322, 8.12.2015, s. 4.

(2)  Na celní kvótu se vztahují podmínky stanovené v článku 254 nařízení (EU) č. 952/2013.

(3)  Celní kvóta není dostupná pro produkty určené pouze k jednomu nebo k několika z těchto zpracovatelských úkonů:

čištění, kuchání, odstranění hlavy a ocasu,

řezání,

opětovné balení filé zmrazeného technologií IQF (rychlozmrazování jednotlivých částí),

vzorkování, třídění,

označování,

balení,

chlazení,

zmrazování,

hluboké zmrazování,

glazování,

rozmrazování,

oddělování.

Celní kvóta není dostupná pro produkty určené dále ke zpracování nebo k úkonům, jež k udělení kvóty opravňují, pokud probíhají na úrovni maloobchodního prodeje nebo ve stravovacích zařízeních. Snížení dovozních cel se vztahuje pouze na produkty určené k lidské spotřebě.

Celní kvóta je však dostupná pro materiály určené k jednomu nebo k několika z těchto zpracovatelských úkonů:

dělení na kostky,

porcování na kolečka, porcování na pásky pro materiál kódů KN 0307 49 59, 0307 99 11, 0307 99 17,

porcování na filety,

výroba plátků,

dělení zmrazených bloků,

dělení zmrazených bloků prokládaného filé,

porcování na plátky pro materiály kódů KN ex 0303 66 11, 0303 66 12, 0303 66 13, 0303 66 19, 0303 89 70, 0303 89 90.