7.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 401/7


Systémy elektronické identifikace oznámené podle čl. 9 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (1)

(2018/C 401/08)

Název systému

Prostředky elektronické identifikace v rámci oznámeného systému

Oznamující členský stát

Úroveň zajištění

Orgán odpovědný za systém

Datum zveřejnění v Úředním věstníku EU

Německá elektronická identifikace na základě rozšířené kontroly přístupu

Občanský průkaz

Elektronické povolení k pobytu

Spolková republika Německo

Vysoká

Spolkové ministerstvo vnitra

Alt-Moabit 140

10557 Berlín

Německo

DGI2@bmi.bund.de

+49 30186810

26.9.2017

SPID – Veřejný systém digitální identity

Prostředky elektronické identifikace SPID poskytují:

Aruba PEC S.p.A.

Namirial S.p.A.

InfoCert S.p.A.

In.Te.S.A. S.p.A.

Poste Italiane S.p.A

Register.it S.p.A.

Sielte S.p.A.

Telecom Italia

Trust Technologies S.r.l.

Itálie

Vysoká

Značná Nízká

AgID – Agentura pro digitalizaci

Itálie

Viale Liszt, 21

00144 Řím

Itálie

eidas-spid@agid.gov.it

+39 0685264407

10.9.2018

Národní systém identifikace a autentifikace

(NIAS)

Osobní průkaz totožnosti (eOI)

Chorvatská republika

Vysoká

Ministerstvo veřejné správy, Chorvatská republika

Maksimirska 63

10000 Záhřeb

Chorvatsko

e-gradjani@uprava.hr

7.11.2018

Estonský systém elektronické identifikace: průkaz totožnosti

Estonský systém elektronické identifikace: průkaz o povolení k pobytu

Estonský systém elektronické identifikace: digitální průkaz totožnosti

Estonský systém elektronické identifikace: digitální průkaz o elektronickém pobytu

Estonský systém elektronické identifikace: mobilní průkaz totožnosti

Estonský systém elektronické identifikace: diplomatický průkaz totožnosti

Průkaz totožnosti

Průkaz o povolení k pobytu

Digitální průkaz totožnosti

Digitální průkaz o elektronickém pobytu

Mobilní průkaz totožnosti

Diplomatický průkaz totožnosti

Estonská republika

Vysoká

Úřad pro policii a ochranu hranic

Pärnu mnt 139

15060 Tallin

Estonsko

eid@politsei.ee

+372 6123000

7.11.2018

Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe)

Španělský průkaz totožnosti (DNIe)

Španělské království

Vysoká

Ministerstvo vnitra – Španělské království

C/ Julián González

Segador, s/n

28043 MADRID

Španělsko

divisiondedocumentacion@policia.es

7.11.2018

Lucemburský občanský průkaz (elektronický průkaz totožnosti)

Lucemburský elektronický průkaz totožnosti

Lucemburské velkovévodství

Vysoká

Ministerstvo vnitra

BP 10

L-2010 Lucemburk

Lucembursko

minint@mi.etat.lu

secretariat@ctie.etat.lu

+352 24784600

7.11.2018


(1)  Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 73.