29.5.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 183/18


Oprava oznámení o zahájení přezkumu před pozbytím platnosti antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz příslušenství (fitinek) pro trouby nebo trubky z kujné (tvárné) litiny se závitem pocházejícího z Čínské lidové republiky a Thajska

( Úřední věstník Evropské unie C 162 ze dne 8. května 2018 )

(2018/C 183/09)

Strana 16:

místo:

„E-mailové adresy:

pro záležitosti týkající se dumpingu:

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-DUMPING-CHINA@ec.europa.eu

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-DUMPING-THAILAND@ec.europa.eu

pro záležitosti týkající se újmy:

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-INJURY@ec.europa.eu“,

má být:

„E-mailové adresy:

pro záležitosti týkající se dumpingu:

TRADE-R692-MALLEABLE-FITTINGS-DUMPING-CHINA@ec.europa.eu

TRADE-R692-MALLEABLE-FITTINGS-DUMPING-THAILAND@ec.europa.eu

pro záležitosti týkající se újmy:

TRADE-R692-MALLEABLE-FITTINGS-INJURY@ec.europa.eu“.