28.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 368/3


Zveřejnění protihodnot v národní měně finančních limitů vyjádřených v eurech v příloze I nařízení Rady (ES) č. 116/2009

(2017/C 368/03)

Podle požadavku stanoveného v oddílu B přílohy I nařízení Rady (ES) č. 116/2009 (1) je třeba finanční limity použitelné pro určité kategorie kulturních statků přepočítat na národní měny těch členských států, jejichž měnou není euro, a zveřejnit je v Úředním věstníku Evropské unie.

Níže uvedené protihodnoty byly vypočteny na základě průměrných denních hodnot každé z dotčených měn vyjádřených v eurech během období 24 měsíců, které končí posledním dnem měsíce srpna roku 2017. Nové hodnoty nabývají účinku dne 31. prosince 2017.

EUR

1

15 000

30 000

50 000

150 000

BGN bulharský lev

1,9558

29 337

58 674

97 790

293 370

CZK česká koruna

26,8972

403 458

806 916

1 344 859

4 034 578

DKK dánská koruna

7,4451

111 676

223 352

372 253

1 116 758

GBP britská libra

0,8204

12 305

24 611

41 018

123 055

HRK chorvatská kuna

7,5154

112 731

225 462

375 771

1 127 313

HUF maďarský forint

310,6583

4 659 875

9 319 749

15 532 915

46 598 747

PLN polský zlotý

4,3117

64 675

129 350

215 584

646 753

RON rumunský leu

4,5020

67 530

135 061

225 102

675 305

SEK švédská koruna

9,4846

142 269

284 538

474 230

1 422 690


(1)  Úř. věst. L 39, 10.2.2009, s. 1.