11.10.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 340/14


Oznámení Komise podle čl. 16 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství

Závazky veřejné služby v souvislosti s pravidelnými leteckými službami

(Text s významem pro EHP)

(2017/C 340/06)

Členský stát

Španělsko

Dotčené trasy

Gran Canaria – Tenerife Sur

Gran Canaria – El Hierro

Tenerife Norte – La Gomera

Gran Canaria – La Gomera

Datum opětovného otevření tras, kterých se týká závazek veřejné služby, pro letecké dopravce Společenství

1. srpna 2018

Adresa, na které lze obdržet znění závazků veřejné služby a všechny relevantní informace a/nebo dokumentaci k těmto závazkům

Ministerio de Fomento

Dirección General de Aviación Civil

Subdirección General de Transporte Aéreo

Paseo de la Castellana 67

28071 Madrid

MADRID

ESPAÑA

Tel. +34 915977505

Fax +34 915978643

E-mail: osp.dgac@fomento.es

Trasy, na které se vztahuje závazek veřejné služby, mohou být provozovány na základě volného přístupu k hospodářské soutěži od 1. srpna 2018. Pokud žádný letecký dopravce nepředloží program služeb v souladu s uloženými závazky veřejné služby, bude podle čl. 16 odst. 9 nařízení (ES) č. 1008/2008 přístup omezen na jediného leteckého dopravce prostřednictvím odpovídajícího veřejného nabídkového řízení.