30.3.2017   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 99/8


Oznámení Komise podle čl. 17 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství

Výzva k podávání nabídek v souvislosti s provozováním pravidelných leteckých služeb v souladu se závazky veřejné služby

(Text s významem pro EHP)

(2017/C 99/07)

Členský stát

Řecko

Dotčené trasy

Alexandroupoli – Sitia

Aktio – Sitia

Rhodes – Kos – Kalymnos – Leros – Astypalea

Doba platnosti smlouvy

Od 1. října 2017 do 30. září 2021

Lhůta pro podávání nabídek

61 dnů od zveřejnění výzvy k podávání nabídek

Adresa, na které lze zdarma obdržet znění výzvy k podávání nabídek a veškeré příslušné informace nebo dokumentaci související s veřejným nabídkovým řízením a závazkem veřejné služby

Hellenic Civil Aviation Authority

Directorate-General for Air Transport

Directorate for Air Operations

Department 2

Vasileos Georgiou 1

16604 Helliniko

ŘECKO

Tel. +30 2108916149 nebo 2108916121

Fax +30 2108947132

Adresa internetových stránek: www.hcaa.gr