1.12.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 447/10


Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh

(Text s významem pro EHP)

(2016/C 447/06)

Podle čl. 15 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/ES (1) se zveřejňuje odkaz na evropské schválení pro materiály:

Číslo

Krátký název

Celý název

0045-01:2012/01

EAM-X2CrMnNiN21-5-1

EAM-X2CrMnNiN21-5-1 – Ocel Lean Duplex – plechy, desky a pásy

Pozn.:

Originály tohoto evropského schválení pro materiály lze získat u TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG, Grosse Bahnstrasse 31, 22525 Hamburg, Německo, tel. +49 4085572368, fax +49 4085572710, e-mail: info@tuev-nord.de. Správní poplatek ve výši 80 EUR je splatný při podání objednávky.

Číslo

Krátký název

Celý název

0879-1:2001/05

EAM Nikl 201-1

EAM Nikl 201 – Desky, plechy a pásy válcované za tepla a za studena (čistý nikl s nízkým obsahem uhlíku pro tlaková zařízení)

0879-2:2001/05

EAM Nikl 201-2

EAM Nikl 201 – Výkovky (čistý nikl s nízkým obsahem uhlíku pro tlaková zařízení)

0879-3:2001/05

EAM Nikl 201-3

EAM Nikl 201 – Tyče (čistý nikl s nízkým obsahem uhlíku pro tlaková zařízení)

0879-4:2001/05

EAM Nikl 201-4

EAM Nikl 201 – Bezešvé trubky (čistý nikl s nízkým obsahem uhlíku pro tlaková zařízení)

Pozn.:

Originály tohoto evropského schválení pro materiály lze získat u TÜV UK LIMITED, AMP House Suites 27-29 Fifth Floor Dingwall Road, Croydon CR0 2LX, Spojené království, tel. +44 (0)2086807711, fax +44 (0)2086804035, e-mail: enquiries.uk@tuv-nord.co.uk. Správní poplatek ve výši 80 EUR je splatný při podání objednávky. Tento dokument je rovněž k dispozici ke stažení zdarma z internetových stránek společností.


(1)  Úř. věst. L 189, 27.6.2014, s. 164.