29.7.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 276/23


Oprava oznámení Komise podle čl. 17 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství

Výzva k podávání nabídek v souvislosti s provozováním pravidelných leteckých služeb v souladu se závazky veřejné služby

( Úřední věstník Evropské unie C 171 ze dne 12. května 2016 )

(2016/C 276/05)

Strana 5, oddíl „Lhůta pro předkládání nabídek“:

místo:

„27. června 2016 10:00 SEČ“,

má být:

„15. srpna 2016 10.00 SEČ“.