17.2.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 61/1


SDĚLENÍ KOMISE

v souladu s článkem 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/84/ES o úpravě letního času

Harmonogram období letního času

(2016/C 61/01)

Období letního času v letech 2017 až 2021 začíná a končí v 1:00 hodinu ranní univerzálního koordinovaného času (UTC) v tyto dny:

—   v roce 2017: v neděli 26. března a v neděli 29. října,

—   v roce 2018: v neděli 25. března a v neděli 28. října,

—   v roce 2019: v neděli 31. března a v neděli 27. října,

—   v roce 2020: v neděli 29. března a v neděli 25. října,

—   v roce 2021: v neděli 28. března a v neděli 31. října.