V Bruselu dne 10.5.2016

COM(2016) 246 final

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

Úprava minimálních částek stanovených směrnicí 2009/103/ES o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění s ohledem na inflaci


Úprava minimálních částek stanovených směrnicí 2009/103/ES o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění 1 s ohledem na inflaci

V souladu s čl. 9 odst. 2 směrnice 2009/103/ES o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění byly částky stanovené v eurech v čl. 9 odst. 1 v roce 2015 přezkoumány, aby se zohlednily změny v evropském indexu spotřebitelských cen zahrnujícím všechny členské státy, který zveřejňuje Eurostat.

V důsledku tohoto přezkoumání se částky stanoví v eurech takto:

   u škody na zdraví se minimální částka krytí zvyšuje na
1 220 000 EUR na každého poškozeného nebo 6 070 000 EUR na každou škodní událost, bez ohledu na počet poškozených,

   při věcné škodě se minimální částka zvyšuje na 1 220 000 EUR na každou škodní událost, bez ohledu na počet poškozených.

(1)