V Bruselu dne 24.6.2015

COM(2015) 300 final

NÁVRH souhrnného rozpočtu
Evropské unie
na rozpočtový rok 2016

- Všeobecný úvod
- Souhrnný výkaz příjmů
- Souhrnný výkaz příjmů a výdajů v členění podle oddílů


DOKUMENTY

       

NÁVRH souhrnného rozpočtu

Evropské unie

na rozpočtový rok 2016

   Všeobecný úvod

   Souhrnný výkaz příjmů

   Souhrnný výkaz příjmů a výdajů v členění podle oddílů:

       Oddíl 1: Evropský parlament

   Oddíl 2: Evropská rada a Rada

         Oddíl 3: Komise

   Oddíl 4: Soudní dvůr Evropské unie

         Oddíl 5: Účetní dvůr

   Oddíl 6: Evropský hospodářský a sociální výbor

         Oddíl 7: Výbor regionů

   Oddíl 8: Evropský veřejný ochránce práv

         Oddíl 9: Evropský inspektor ochrany údajů

         Oddíl 10: Evropská služba pro vnější činnost

http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-cs.htm