7.10.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 352/13


Oznámení o použitelných pravidlech původu a dočasném pozastavení, pokud jde o prozatímní provádění prozatímní dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé

2014/C 352/06

Evropská unie a Fidžijská republika oznámily, že dokončily své postupy nezbytné pro prozatímní provádění prozatímní dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím na jedné straně a tichomořskými státy na straně druhé (1) v souladu s čl. 76 odst. 2 této dohody.

V důsledku toho se dohoda mezi Evropskou unií a Fidžijskou republikou prozatímně uplatňuje ode dne 28. července 2014. Od uvedeného dne se podle článku 4 nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 (2) nahrazují ustanovení uvedená v příloze II zmíněného nařízení protokolem I dohody, který se týká definice pojmu „původní produkty“.

Od stejného dne se nahrazují podle čl. 5 odst. 5 nařízení (ES) č. 1528/2007 postupy dočasného pozastavení stanovené v čl. 5 odst. 2 až 4 uvedeného nařízení postupy uvedenými v článku 17 dohody.


(1)  Úř. věst. L 272, 16.10.2009, s. 2.

(2)  Úř. věst. L 348, 31.12.2007, s. 1.