22.1.2014   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 19/2


Povolení státní podpory podle ustanovení článků 107 a 108 SFEU

Případy, k nimž Komise nevznáší námitku

(Text s významem pro EHP)

2014/C 19/02

Datum přijetí rozhodnutí

3.12.2013

Odkaz na číslo státní podpory

SA.37638 (13/N)

Členský stát

Španělsko

Region

Andalucia

Čl. 107 odst. 3 písm. a)

Název (a/nebo jméno příjemce)

Prolongación del régimen de ayudas estatales aprobado N 593/08 [Régimen de ayudas regionales a la inversión, la creación de empleo y el apoyo a las PYME en Andalucía (España) — Extensión del N 507/2000] hasta el 30 de junio de 2014 inclusive

Právní základ

Decreto 394/2008 de 24 de junio, por el que se establece el marco regulador de las ayudas de finalidad regional y en favor de las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) que se concedan por la Administración de la Junta de Andalucía.

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Regionální rozvoj, MSP, Zaměstnanost

Forma podpory

Úroková subvence, Zvýhodněná půjčka , Přímý grant

Rozpočet

 

Celkový rozpočet: 130 EUR (v milionech)

 

Roční rozpočet: 130 EUR (v milionech)

Míra podpory

50 %

Délka trvání programu

1.1.2014–30.6.2014

Hospodářská odvětví

Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Junta de Andalucía

Avda. de Roma, s/n.

Sevilla

ESPAÑA

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm