9.3.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 71/3


Povolení státní podpory podle ustanovení článků 107 a 108 SFEU

Případy, k nimž Komise nevznáší námitku

(Text s významem pro EHP)

2012/C 71/03

Datum přijetí rozhodnutí

12.10.2011

Odkaz na číslo státní podpory

SA.33023 (11/NN)

Členský stát

Irsko

Region

Název (a/nebo jméno příjemce)

Restructuring of Quinn Insurance Ltd through the contribution of the Insurance Compensation Fund

Právní základ

Insurance Act 1964

Název opatření

Individuální podpora

Cíl

Podpora na nápravu vážných poruch ve fungování hospodářství

Forma podpory

Přímá dotace

Rozpočet

Celková částka plánované podpory 738 mil. EUR

Míra podpory

Délka trvání programu

Hospodářská odvětví

Finanční zprostředkovatelství

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Insurance Compensation Fund

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm

Datum přijetí rozhodnutí

26.1.2012

Odkaz na číslo státní podpory

SA.33314 (11/N)

Členský stát

Španělsko

Region

Cataluña

Název (a/nebo jméno příjemce)

Subvenciones para la producción de largometrajes cinematográficos que tengan méritos artísticos y culturales

Právní základ

Resolución CLT/876/2011, de 4 de abril, de convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la producción de largometrajes cinematográficos que tengan méritos artísticos y culturales.

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Režim podpory na rozvoj kultury

Forma podpory

Přímá dotace

Rozpočet

 

Předpokládané roční výdaje 1 mil. EUR

 

Celková částka plánované podpory 6 mil. EUR

Míra podpory

20 %

Délka trvání programu

13.4.2011–31.12.2016

Hospodářská odvětví

Sdělovací prostředky

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

ICIC

Rambla Santa Mónica, 8

08002 Barcelona

ESPAÑA

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm

Datum přijetí rozhodnutí

20.12.2011

Odkaz na číslo státní podpory

SA.33422 (11/N)

Členský stát

Polsko

Region

Název (a/nebo jméno příjemce)

Przedłużenie programu gwarancji kontraktów eksportowych

Právní základ

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych

2.

Uchwała nr 111/2006 Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad działalności Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna w zakresie gwarantowanych przez Skarb Państwa gwarancji ubezpieczeniowych dotyczących kontraktu eksportowego oraz zasad ustalania wynagrodzeń z tytułu udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Vývoz a internacionalizace

Forma podpory

Záruka

Rozpočet

Bude stanoven zákonem o rozpočtu na příslušný rok.

Míra podpory

Délka trvání programu

1.1.2012–31.12.2016

Hospodářská odvětví

Všechna odvětví

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

KUKE SA

ul. Sienna 39

00-121 Warszawa

POLSKA/POLAND

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, najdete na adrese:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_cs.htm