14.1.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 12/17


Informace Evropské komise o oznámení příslušného orgánu, které provedla Řecká republika podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES o podmínkách udělování a užívání povolení k vyhledávání, průzkumu a těžbě uhlovodíků

2012/C 12/05

1.

Evropská komise informuje, že Řecká republika v souladu s článkem 10 směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES ze dne 30. května 1994 o podmínkách udělování a užívání povolení k vyhledávání, průzkumu a těžbě uhlovodíků oznámila, že příslušným orgánem je ministerstvo životního prostředí, energetiky a změny klimatu, generální sekretariát pro životní prostředí a změnu klimatu, generální ředitelství pro energetiku, ředitelství ropné politiky, Mesogion 119, Atény 101 92, Řecko.

2.

S veškerými dotazy souvisejícími s tímto oznámením se obracejte na adresu: Directorate of Petroleum Policy, Mesogion 119, Athens 101 92, Greece, Tel. +30 2106969312 a +30 2106969422, Fax +30 2106969034, E-mail: petrelpolit@eka.ypeka.gr