17.12.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 369/25


Oprava sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES

( Úřední věstník Evropské unie C 338 ze dne 18. listopadu 2011 )

2011/C 369/08

Strana 22:

místo:

„CEN

EN ISO 10218-1:2011

Roboty pro výrobní prostředí - Požadavky na bezpečnost - Část 1: Robot (ISO 10218-1:2011)

Toto je první zveřejnění

EN ISO 10218-1:2008

Pozn. 2.1

31.1.2012“

má být:

„CEN

EN ISO 10218-1:2011

Roboty pro výrobní prostředí - Požadavky na bezpečnost - Část 1: Robot (ISO 10218-1:2011)

Toto je první zveřejnění

EN ISO 10218-1:2008

Pozn. 2.1

1.1.2013“