22.7.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 216/17


Sdělení Komise o subjektu pověřeném vydáváním osvědčení o pravosti v rámci nařízení (ES) č. 620/2009

2011/C 216/05

Nařízením Rady (ES) č. 617/2009 ze dne 13. července 2009, zveřejněným v Úředním věstníku Evropské unie L 182 ze dne 15. července 2009, byla otevřena celní kvóta pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa.

Článek 7 nařízení Komise (ES) č. 620/2009 ze dne 13. července 2009 upřesňuje, že propouštění produktů dovezených v rámci této kvóty do volného oběhu je podmíněno předložením osvědčení o pravosti.

Vydáváním osvědčení o pravosti v rámci uvedeného nařízení je pověřen níže uvedený subjekt.

Ministry of Agriculture and Forestry

Pastoral House

25 The Terrace

Wellington

NEW ZEALAND

Korespondenční adresa:

Ministry of Agriculture and Forestry

PO Box 2526

Wellington 6140

NEW ZEALAND

Tel. +64 48940100

Fax +64 48940720

E-mail: nzfsa.info@maf.govt.nz

Internet: http://www.maf.govt.nz