20.7.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 214/1


Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (přepracování)

(Text s významem pro EHP)

(Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice)

2011/C 214/01

ESO (1)

Odkaz a název harmonizované normy

(a referenční dokument)

První zveřejněnív Úředním věstníku

Odkaz na nahrazovanou normu

Datum ukončení presumpce shody nahrazované normy

Poznámka 1

CEN

EN 81-3:2000+A1:2008

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 3: Elektrické a hydraulické malé nákladní výtahy

8.9.2009

 

 

EN 81-3:2000+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 81-31:2010

Bezpečnostní pravidla pro konstrukci a montáž výtahů Výtahy určené pouze pro přepravu zboží – Část 31: Zboží přepravovatelné pouze pomocí výtahů

20.10.2010

 

 

CEN

EN 81-40:2008

Bezpečnostní pravidla pro konstrukci a instalaci výtahů - Speciální výtahy pro přepravu osob a zboží - Část 40: Schodišťové výtahy a náklápěcí zvedací plošiny pro osoby se sníženou pohyblivostí

8.9.2009

 

 

CEN

EN 81-41:2010

Bezpečnostní pravidla pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 41: Svislé zdvihací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí

8.4.2011

 

 

CEN

EN 81-43:2009

Bezpečnostní pravidla pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 43: Výtahy pro jeřáb

8.9.2009

 

 

CEN

EN 115-1:2008+A1:2010

Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 1: Konstrukce a montáž

26.5.2010

EN 115-1:2008

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.9.2010)

CEN

EN 201:2009

Stroje pro zpracování plastů a pryže - Vstřikovací stroje - Bezpečnostní požadavky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 267:2009

Hořáky na kapalná paliva s automatickým řízením s ventilátorem

26.5.2010

 

 

CEN

EN 280:2001+A2:2009

Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Konstrukční výpočty - Kritéria stability - Konstrukce - Přezkoušení a zkoušky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 289:2004+A1:2008

Stroje pro zpracování pryže a plastů - Lisy - Bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 349:1993+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení. Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla

8.9.2009

 

 

CEN

EN 378-2:2008+A1:2009

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-1:2000+A1:2009

Bezpečnost balicích strojů - Část 1: Terminologie a klasifikace balicích strojů a souvisících zařízení

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-3:1999+A1:2009

Bezpečnost balicích strojů - Část 3: Tvarovací, plnicí a uzavírací stroje

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-5:2006+A1:2009

Bezpečnost balicích strojů - Část 5: Přebalovací stroje

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-6:2006+A1:2009

Bezpečnost balicích strojů - Část 6: Stroje na přebalování paletových jednotek

18.12.2009

 

 

CEN

EN 415-7:2006+A1:2008

Bezpečnost balicích strojů- Část 7: Stroje na skupinové a sekundární balení

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-8:2008

Bezpečnost balicích strojů - Část 8: Páskovací stroje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 415-9:2009

Bezpečnost balicích strojů - Část 9: Metody měření hluku pro balicí stroje, balicí linky a přidružená zařízení, stupeň přesnosti 2 a 3

18.12.2009

 

 

CEN

EN 422:2009

Stroje pro zpracování plastů a pryže - Vyfukovací tvářecí stroje - Bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 453:2000+A1:2009

Potravinářské stroje - Hnětače těsta - Bezpečnostní a hygienické požadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 454:2000+A1:2009

Potravinářské stroje - Planetové mixéry - Bezpečnostní a hygienické požadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 474-1:2006+A1:2009

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-2:2006+A1:2008

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 2: Požadavky pro dozery

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-3:2006+A1:2009

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 3: Požadavky pro nakladače

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-6:2006+A1:2009

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 6: Požadavky pro dampry

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-7:2006+A1:2009

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 7: Požadavky pro skrejpry

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-8:2006+A1:2009

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 8: Požadavky pro grejdry

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-9:2006+A1:2009

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 9: Požadavky pro pokladače potrubí

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-10:2006+A1:2009

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 10: Požadavky pro rýhovače

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-11:2006+A1:2008

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 11: Požadavky pro kompaktory

8.9.2009

 

 

CEN

EN 474-12:2006+A1:2008

Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 12: Požadavky pro lanová rýpadla

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-1:2006+A1:2009

Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 500-2:2006+A1:2008

Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 2: Specifické požadavky na stroje pro frézování vozovek

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-3:2006+A1:2008

Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 3: Specifické požadavky na stroje pro stabilizaci zeminy

8.9.2009

 

 

CEN

EN 500-4:2011

Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 4: Specifické požadavky na stroje pro zhutňování

Toto je první zveřejnění

EN 500-4:2006+A1:2009

Pozn. 2.1

31.8.2011

CEN

EN 500-6:2006+A1:2008

Pojízdné stroje pro stavbu vozovek - Bezpečnost - Část 6: Specifické požadavky na finišery na vozovky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 528:2008

Regálové zakladače-bezpečnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-1:1996+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení –Tělesné rozměry – Část 1: Zásady stanovení požadovaných rozměrů otvorů pro přístup celého těla ke strojnímu zařízení

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-2:1996+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení –Tělesné rozměry – Část 2: Zásady stanovení rozměrů požadovaných pro přístupové otvory

8.9.2009

 

 

CEN

EN 547-3:1996+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení – Tělesné rozměry – Část 3: Antropometrické údaje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 574:1996+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Dvouruční ovládací zařízení - Funkční hlediska - Zásady pro konstrukci

8.9.2009

 

 

CEN

EN 609-1:1999+A2:2009

Zemědělské a lesnické stroje - Bezpečnost štípačů polen - Část 1: Klínové štípače

18.12.2009

 

 

CEN

EN 609-2:1999+A1:2009

Zemědělské a lesnické stroje - Bezpečnost štípačů polen - Část 2: Šroubové štípače

18.12.2009

 

 

CEN

EN 614-1:2006+A1:2009

Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické zásady navrhování - Část 1: Terminologie a všeobecné zásady

8.9.2009

 

 

CEN

EN 614-2:2000+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení – Ergonomické zásady pro projektování – Část 2: Interakce mezi konstrukcí strojního zařízení a pracovními úkoly

8.9.2009

 

 

CEN

EN 617:2001+A1:2010

Zařízení a systémy pro kontinuální dopravu - Bezpečnostní požadavky a požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu na zařízení pro skladování sypkých materiálů v silech, bunkrech, zásobnících a násypkách

8.4.2011

 

 

CEN

EN 618:2002+A1:2010

Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Požadavky na bezpečnost a EMC požadavky na zařízení pro mechanickou manipulaci sypkých materiálů s výjimkou pevných pásových dopravníků

8.4.2011

 

 

CEN

EN 619:2002+A1:2010

Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Požadavky na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu na zařízení pro mechanickou manipulaci manipulačních jednotek

8.4.2011

 

 

CEN

EN 620:2002+A1:2010

Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Požadavky na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu na pevné pásové dopravníky pro sypký materiál

8.4.2011

 

 

CEN

EN 626-1:1994+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením - Část 1: Zásady a specifikace pro výrobce strojních zařízení

8.9.2009

 

 

CEN

EN 626-2:1996+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením - Část 2: Metodologie návodu postupů ověřování

8.9.2009

 

 

CEN

EN 676:2003+A2:2008

Hořáky na plynná paliva s ventilátorem a s automatickým řízením

8.9.2009

 

 

EN 676:2003+A2:2008/AC:2008

 

 

 

CEN

EN 690:1994+A1:2009

Zemědělské stroje - Rozmetadla hnoje - Bezpečnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 692:2005+A1:2009

Obráběcí a tvářecí stroje - Mechanické lisy - Bezpečnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 693:2001+A1:2009

Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Hydraulické lisy

8.9.2009

 

 

CEN

EN 703:2004+A1:2009

Zemědělské stroje - Stroje na nakládání, míchání a/nebo řezání a distribuci siláže - Bezpečnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 706:1996+A1:2009

Zemědělské stroje - Stroje na řez vinné révy - Bezpečnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 707:1999+A1:2009

Zemědělské stroje - Kejdovače - Bezpečnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 709:1997+A4:2009

Zemědělské a lesnické stroje - Ručně vedené malotraktory s nesenými rotačními kypřiči, motorové okopávačky, motorové okopávačky s hnacím kolem (koly) - Bezpečnost

26.5.2010

EN 709:1997+A2:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.12.2010)

CEN

EN 710:1997+A1:2010

Bezpečnostní požadavky na slévárenské formovací a jádrovací stroje a zařízení a přidružené zařízení

20.10.2010

 

 

CEN

EN 741:2000+A1:2010

Zařízení a systémy pro kontinuální dopravu - Bezpečnostní požadavky na systémy a jejich součásti pro pneumatickou dopravu sypkých materiálů

8.4.2011

 

 

CEN

EN 745:1999+A1:2009

Zemědělské stroje - Rotační žací stroje a mulčovací žací stroje - Bezpečnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 746-1:1997+A1:2009

Průmyslová tepelná zařízení - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky na průmyslová tepelná zařízení

18.12.2009

 

 

CEN

EN 746-2:2010

Průmyslová tepelná zařízení - Část 2: Bezpečnostní požadavky na zařízení ke spalování a manipulaci s palivy

20.10.2010

 

 

CEN

EN 746-3:1997+A1:2009

Průmyslová tepelná zařízení - Část 3: Bezpečnostní požadavky na výrobu a použití řízených atmosfér

8.9.2009

 

 

CEN

EN 786:1996+A2:2009

Lesnické stroje - Štěpkovače dřeva - Bezpečnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 791:1995+A1:2009

Vrtné soupravy - Bezpečnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-1:2000+A1:2008

Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Montážní nářadí pro bezzávitové mechanické spoje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-2:2000+A1:2008

Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Řezací a lemovací nářadí

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-5:2000+A1:2008

Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 5: Příklepové vrtačky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-7:2001+A1:2008

Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 7: Brusky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-8:2001+A1:2008

Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 8: Leštičky a rotační, vibrační a excentrické brusky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-9:2001+A1:2008

Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 9: Brusky s upínacím pouzdrem

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-10:2000+A1:2008

Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 10: Nářadí na lisování

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-11:2000+A1:2008

Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 11: Prorážeče a nůžky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-12:2000+A1:2008

Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 12: Malé pily s kmitavým pohybem kotouče nebo pilového listu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 792-13:2000+A1:2008

Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 13: Zarážecí nářadí

8.9.2009

 

 

CEN

EN 809:1998+A1:2009

Kapalinová čerpadla a čerpací jednotky - Základní požadavky na bezpečnost

18.12.2009

 

 

EN 809:1998+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 815:1996+A2:2008

Bezpečnost vrtacích strojů tunelových neštítových a šachtových beztyčových pro vrtání v horninách – Požadavky na bezpečnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-1:1996+A1:2008

Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost – Část 1: Všeobecné přejímací podmínky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-2:1996+A1:2008

Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 2: Řetězy střední tolerance pro řetězové vázací prostředky - Třída 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-3:1999+A1:2008

Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 3: Řetězy střední tolerance pro řetězové vázací prostředky - Třída 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-4:1996+A1:2008

Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 4: Vázací řetězy - Třída 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-5:1999+A1:2008

Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 5: Vázací řetězy - Třída 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-6:2000+A1:2008

Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 6: Vázací řetězy - Specifikace k informacím pro užívání a údržbu poskytované výrobcem

8.9.2009

 

 

CEN

EN 818-7:2002+A1:2008

Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 7: Řetězy s přesnou tolerancí pro řetězová zdvihadla - Třída T (provedení T, DAT a DT)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 842:1996+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení – Vizuální signály nebezpečí – Všeobecné požadavky, navrhování a zkoušení

8.9.2009

 

 

CEN

EN 848-1:2007+A1:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Jednostranné frézky s rotujícím nástrojem - Část 1: Jednovřetenové svislé stolní frézky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 848-2:2007+A1:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Jednostranné frézky s rotujícím nástrojem - Část 2: Jednovřetenové horní frézky s ručním/strojním posuvem

18.12.2009

 

 

CEN

EN 848-3:2007+A2:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Jednostranné frézky s rotujícím nástrojem - Část 3: Číslicově řízené (NC) vyvrtávačky a horní frézky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 859:2007+A1:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Srovnávací frézky s ručním posuvem

26.5.2010

 

 

CEN

EN 860:2007+A1:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Jednostranné tloušťkovací frézky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 861:2007+A1:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kombinované srovnávací a tloušťkovací frézky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 869:2006+A1:2009

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky pro jednotky na lití kovů pod tlakem

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-1:1997+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 1: Všeobecné zásady interakcí člověka se sdělovači a ovládači

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-2:1997+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 2: Sdělovače

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-3:2000+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 3: Ovládače

8.9.2009

 

 

CEN

EN 894-4:2010

Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 4: Umístění a uspořádání sdělovačů a ovládačů

20.10.2010

 

 

CEN

EN 908:1999+A1:2009

Zemědělské a lesnické stroje - Pásové zavlažovače - Bezpečnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 909:1998+A1:2009

Zemědělské a lesnické stroje - Pivotové a čelní zavlažovače - Bezpečnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 930:1997+A2:2009

Stroje pro výrobu obuvi, zboží z přírodních a syntetických usní - Drásací, brousicí, lešticí a ořezávací stroje - Bezpečnostní požadavky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 931:1997+A2:2009

Stroje pro výrobu obuvi - Napínací stroje - Bezpečnostní požadavky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 940:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kombinované obráběcí stroje na dřevo

18.12.2009

 

 

CEN

EN 953:1997+A1:2009

Bezpečnost strojních zařízení - Ochranné kryty - Všeobecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů

8.9.2009

 

 

CEN

EN 972:1998+A1:2010

Koželužské stroje - Válcové stroje - Bezpečnostní požadavky

8.4.2011

 

 

CEN

EN 981:1996+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení – Systém akustických a vizuálních signálů nebezpečí a informačních signálů

8.9.2009

 

 

CEN

EN 996:1995+A3:2009

Souprava pro pilotovací práce - Bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-1:2001+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 1: Termíny a definice

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-2:2003+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 2: Ruční obsluha strojního zařízení a jeho součástí

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-3:2002+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Ergonomické požadavky pro navrhování sdělovačů a ovládačů - Část 3: Ovládače

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1005-4:2005+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 4: Hodnocení pracovních poloh a pohybů ve vztahu ke strojnímu zařízení

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1010-1:2004+A1:2010

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu tiskových strojů a strojů na zpracování papíru - Část 1: Společné požadavky

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1010-2:2006+A1:2010

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky pro konstrukci a výrobu tiskových strojů a strojů na zpracování papíru - Část 2: Tiskové a lakovací stroje včetně strojních zařízení pro předpřípravu

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1010-3:2002+A1:2009

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky pro konstrukci a výrobu tiskových strojů a strojů na zpracování papíru - Část 3: Řezačky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1010-4:2004+A1:2009

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu tiskových strojů a strojů na zpracování papíru - Část 4: Knihařské stroje, stroje na zpracování papíru a dokončovací stroje

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1012-1:2010

Kompresory a vývěvy - Požadavky na bezpečnost - Část 1: Vzduchové kompresory

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1012-2:1996+A1:2009

Kompresory a vakuová čerpadla - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Vakuová čerpadla

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1028-1:2002+A1:2008

Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla se zařízením pro zavodnění - Část 1: Třídění - Všeobecné a bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1028-2:2002+A1:2008

Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla se zařízením pro zavodnění - Část 2: Ověřování všeobecných a bezpečnostních požadavků

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1032:2003+A1:2008

Vibrace - Zkoušení mobilních strojů pro účely určení emisní hodnoty vibrací

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1034-1:2000+A1:2010

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky pro konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 1: Společné požadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-2:2005+A1:2009

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 2: Odkorňovací bubny

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-3:1999+A1:2009

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky pro konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 3: Navíječky a podélné řezačky, převíjecí stroje na výrobu vrstveného papíru

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-4:2005+A1:2009

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 4: Rozvlákňovače a jejich nakládací zařízení

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-5:2005+A1:2009

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 5: Archové řezačky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-6:2005+A1:2009

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 6: Kalandry

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-7:2005+A1:2009

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky pro konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 7: Nádrže

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-13:2005+A1:2009

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 13: Stroje na odstraňování drátů z balíků a svazků balíků

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-14:2005+A1:2009

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 14: Podélné řezačky nekonečného kotoučového papíru

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1034-22:2005+A1:2009

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky pro konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 22: Brusy na dřevovinu

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1037:1995+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Zamezení neočekávanému spuštění

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1088:1995+A2:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty - Zásady pro konstrukci a volbu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-1:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 1: Volba zkušebních metod

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-2:2006+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 2: Metoda značených atomů pro stanovení míry emise určitého polutantu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-3:2006+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 3: Metoda měření míry emise určitého polutantu na zkušební stolici

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-4:1996+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emisí nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 4: Účinnost zachycení odsávacím zařízením - Metoda značených atomů

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-6:1998+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 6: Hmotnostní účinnost odlučování, difuzní výtok

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-7:1998+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 7: Hmotnostní účinnost odlučování, definovaný výtok

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-8:1998+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 8: Parametr koncentrace polutantu, metoda měření na zkušební stolici

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-9:1998+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 9: Parametr koncentrace polutantu, metoda měření v místnosti

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1093-11:2001+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 11: Index dekontaminace

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1114-3:2001+A1:2008

Stroje na zpracování pryže a plastů - Šnekové vytlačovací stroje a vytlačovací linky - Část 3: Bezpečnostní požadavky na odtahová zařízení

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1127-1:2007

Výbušná prostředí - Zamezení a ochrana proti výbuchu - Část 1: Základní pojmy a metodologie

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1127-2:2002+A1:2008

Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 2: Základní koncepce a metodika pro doly

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1175-1:1998+A1:2010

Bezpečnost motorových vozíků - Požadavky na elektroinstalaci - Část 1: Všeobecné požadavky na elektrovozíky

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1175-2:1998+A1:2010

Bezpečnost motorových vozíků - Požadavky na elektroinstalaci - Část 2: Všeobecné požadavky na motovozíky

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1175-3:1998+A1:2010

Bezpečnost motorových vozíků - Požadavky na elektroinstalaci - Část 3: Zvláštní požadavky na systémy přenosu elektrické energie motovozíků

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1218-1:1999+A1:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Čepovací stroje - Část 1: Jednostranné čepovací stroje s posuvným stolem

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1218-2:2004+A1:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Čepovací stroje - Část 2: Dvoustranné čepovací a/nebo profilovací stroje s posouvacím řetězem nebo řetězy

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-3:2001+A1:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Čerpací stroje - Část 4: Stroje na olepování boků s posouvacím řetězem (řetězy)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-4:2004+A2:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Čerpací stroje - Část 4: Stroje na olepování boků s posouvacím řetězem (řetězy)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1218-5:2004+A1:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Čepovací stroje - Část 5: Jednostranné profilovací stroje s pevným stolem a posouvacími válci nebo posouvacím řetězem

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1247:2004+A1:2010

Slévárenská strojní zařízení - Bezpečnostní požadavky na pánve, licí zařízení, odstředivé licí stroje, plynulé a poloplynulé licí stroje

8.4.2011

 

 

CEN

EN 1248:2001+A1:2009

Slévárenská strojní zařízení - Bezpečnostní požadavky na tryskače

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1265:1999+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Zkušební předpis pro hluk pro slévárenské stroje a zařízení

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1299:1997+A1:2008

Vibrace a rázy - Izolování vibrací strojů - Údaje používané při izolaci zdrojů

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1374:2000+A1:2010

Zemědělské stroje - Stacionární vybírače pro kruhová sila - Bezpečnost

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1398:2009

Vyrovnávací můstky- Bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1417:1996+A1:2008

Stroje pro zpracování pryže a plastů - Míchací dvouválce - Bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

EN 1417:1996+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 1492-1:2000+A1:2008

Textilní vázací prostředky - Bezpečnost - Část 1: Vázací popruhy ze syntetických vláken pro všeobecné použití

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1492-2:2000+A1:2008

Textilní vázací prostředky - Bezpečnost - Část 2: Vinuté smyčky ze syntetických vláken pro všeobecné použití

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1492-4:2004+A1:2008

Textilní vázací prostředky - Bezpečnost - Část 4: Vázací prostředky pro všeobecné zdvihací práce vyrobené z lan z přírodních a ze syntetických vláken

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1493:2010

Zvedáky vozidel

8.4.2011

EN 1493:1998+A1:2008

Pozn. 2.1

4.8.2011

CEN

EN 1494:2000+A1:2008

Mobilní a přemístitelné zvedáky a souvisící zdvihací zařízení

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1495:1997+A2:2009

Zdvihací plošiny - Stožárové šplhací pracovní plošiny

18.12.2009

 

 

EN 1495:1997+A2:2009/AC:2010

 

 

 

Upozornění: Toto zveřejnění se nevztahuje na bod 5.3.2.4, poslední pododstavec bodu 7.1.2.12, tabulku 8 a obrázek 9 normy EN 1495:1997, u nichž nelze předpokládat shodu s ustanoveními směrnice 2006/42/ES.

CEN

EN 1501-1:1998+A2:2009

Vozidla pro odvoz odpadu a k nim příslušející vyklápěcí zařízení - Všeobecné požadavky na bezpečnost - Část 1: Automobily pro odvoz odpadu s vyklápěcím zařízením vzadu

29.12.2009

 

 

CEN

EN 1501-2:2005+A1:2009

Vozidla pro odvoz odpadu a příslušející vyklápěcí zařízení - Všeobecné požadavky na bezpečnost - Část 2: Automobily pro odvoz odpadu s vyklápěcím zařízením na boku

29.12.2009

 

 

CEN

EN 1501-3:2008

Vozidla pro svoz odpadu a k nim příslušející vyklápěcí zařízení - Všeobecné požadavky a bezpečnostní požadavky - Část 3: Vozidla pro svoz odpadu s vyklápěcím zařízením vpředu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1501-4:2007

Vozidla pro svoz odpadu a k nim příslušející vyklápěcí zařízení - Všeobecné požadavky a bezpečnostní požadavky - Část 4: Postup zkoušení hluku vozidel pro svoz odpadu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1526:1997+A1:2008

Bezpečnost motorových vozíků - Další požadavky na automatické funkce vozíků

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1539:2009

Sušičky a pece pro uvolňování hořlavých látek - Bezpečnostní požadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1547:2001+A1:2009

Průmyslová tepelná zařízení - Zkušební předpis pro hluk z průmyslových tepelných zařízení včetně jejich pomocného (přidruženého) manipulačního zařízení

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1550:1997+A1:2008

Bezpečnost obráběcích strojů - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu obrobkových sklíčidel

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1570:1998+A2:2009

Bezpečnostní požadavky na zdvihací stoly

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1612-1:1997+A1:2008

Stroje pro zpracování plastů a pryže Reakční tvářecí stroje - Část 1: Bezpečnostní požadavky na dávkovací a míchací jednotky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1672-2:2005+A1:2009

Potravinářské stroje - Základní pojmy - Část 2: Hygienické požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1673:2000+A1:2009

Potravinářské stroje - Rotační stojanové pece - Bezpečnostní a hygienické požadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1674:2000+A1:2009

Potravinářské stroje - Stroje na rozvalování těsta - Bezpečnostní a hygienické požadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1677-1:2000+A1:2008

Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 1: Kované ocelové součásti - Třída 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-2:2000+A1:2008

Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 2: Kované ocelové zdvihací háky s pojistkou - Třída 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-3:2001+A1:2008

Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 3: Kované ocelové zdvihací samozavírací háky - Třída 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-4:2000+A1:2008

Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 4: Články - Třída 8

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-5:2001+A1:2008

Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 5: Kované ocelové zdvihací háky s pojistkou - Třída 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1677-6:2001+A1:2008

Součásti pro vázací prostředky - Bezpečnost - Část 6: Články - Třída 4

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1678:1998+A1:2010

Potravinářské stroje - Stroje na krájení zeleniny - Bezpečnostní a hygienické požadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1679-1:1998+A1:2011

Pístové spalovací motory - Bezpečnost - Část 1: Vznětové motory

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 1710:2005+A1:2008

Zařízení a součásti určené pro použití v prostorách s nebezpečím výbuchu v podzemních dolech

8.9.2009

 

 

EN 1710:2005+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 1755:2000+A1:2009

Bezpečnost manipulačních vozíků - Provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu - Použití v hořlavých plynech, parách, mlhách a prachu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1756-1:2001+A1:2008

Zdvižná čela - Plošinová zdvižná čela určená k namontování na kolová vozidla - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Nákladní zdvižná čela

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1756-2:2004+A1:2009

Zdvižná čela - Plošinová zdvižná čela určená k namontování na kolová vozidla - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Zdvižná čela pro dopravu osob

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1760-1:1997+A1:2009

Bezpečnost strojních zařízení - Ochranná zařízení citlivá na tlak - Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci a zkoušení rohoží citlivých na tlak a podlah citlivých na tlak

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1760-2:2001+A1:2009

Bezpečnost strojních zařízení - Ochranná zařízení citlivá na tlak - Část 2: Všeobecné zásady pro konstrukci a zkoušení lišt citlivých na tlak a tyčí citlivých na tlak

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1760-3:2004+A1:2009

Bezpečnost strojních zařízení - Ochranná zařízení citlivá na tlak - Část 3: Všeobecné zásady pro konstrukci a zkoušení nárazníků, desek, lanek a podobných zařízení citlivých na tlak

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1777:2010

Hydraulické plošiny pro hasičské a záchranné jednotky - Bezpečnostní požadavky a zkoušení

26.5.2010

EN 1777:2004+A1:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.9.2010)

CEN

EN 1804-1:2001+A1:2010

Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulickou mechanizovanou výztuž - Část 1: Sekce výztuže a všeobecné požadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1804-2:2001+A1:2010

Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulickou mechanizovanou výztuž - Část 2: Stojky a válce

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1804-3:2006+A1:2010

Důlní stroje - Bezpečnostní požadavky na hydraulické mechanizované výztuže - Část 3: Hydraulické ovládací systémy

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1807:1999+A1:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Pásové pily

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1808:1999+A1:2010

Bezpečnostní požadavky na závěsné plošiny - Konstrukční výpočty, kritéria stability, konstrukce - Zkoušky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 1829-1:2010

Stroje pro obrábění vysokotlakým vodním paprskem - Požadavky na bezpečnost - Část 2: Stroje

26.5.2010

 

 

CEN

EN 1829-2:2008

Stroje pro obrábění vysokotlakým vodním paprskem - Požadavky na bezpečnost - Část 2: Hadice, hadicová vedení a přípojky

8.9.2009

 

 

EN 1829-2:2008/AC:2011

 

 

 

CEN

EN 1837:1999+A1:2009

Bezpečnost strojních zařízení - Integrované osvětlení strojů

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1845:2007

Stroje na výrobu obuvi - Obuvnické tvářecí stroje - Bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1846-2:2009

Požární automobily - Část 2: Obecné požadavky - Bezpečnost a provedení

18.12.2009

EN 1846-2:2001+A3:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(28.2.2011)

CEN

EN 1846-3:2002+A1:2008

Požární automobily – Část 3: Pevně zabudovaná zařízení – Bezpečnost a provedení

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1853:1999+A1:2009

Zemědělské stroje - Přípojná vozidla se sklápěcí karosérií - Bezpečnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-1:2007+A1:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 1: Stolové kotoučové pily (s posuvným a bez posuvného stolu), formátovací kotoučové pily a tesařské kotoučové pily pro staveniště

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1870-3:2001+A1:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 3: Horní kotoučové pily pro příčné řezání a kombinované horní kotoučové pily pro příčné řezání/stolové kotoučové pily

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1870-4:2001+A1:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 4: Několikakotoučové rozřezávací pily s ručním zakládáním a/nebo odebíráním

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-5:2002+A1:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 5: Kombinované stolové kotoučové pily/spodní kotoučové pily pro příčné řezání

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-6:2002+A1:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 6: Kotoučové pily na palivové dřevo a kombinované kotoučové pily na palivové dřevo/stolové kotoučové pily s ručním zakládáním a/nebo odebíráním

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-7:2002+A1:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 7: Jednokotoučové rozřezávací pily na kmenové výřezy se strojním posuvem stolu a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-8:2001+A1:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 8: Jednokotoučové omítací rozřezávací pily se strojně poháněnou jednotkou pily a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-9:2000+A1:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 9: Dvoukotoučové pily pro příčné řezání se strojním posuvem a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-10:2003+A1:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 10: Jednokotoučové automatické a poloautomatické spodní kotoučové pily pro příčné řezání

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-11:2003+A1:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 11: Poloautomatické a automatické ramenové kotoučové pily s jednou jednotkou pily (radiální ramenové pily)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-12:2003+A1:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 12: Horní kyvadlové kotoučové pily pro příčné řezání

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-13:2007+A1:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 13: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem na řezání formátů

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-14:2007+A1:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 14: Svislé kotoučové pily na řezání formátů

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-15:2004+A1:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 15: Několikakotoučové pily pro příčné řezání se strojním posuvem obrobku a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-16:2005+A1:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 16: Dvoukotoučové pily pro pokosné řezání V-profilů

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1870-17:2007+A2:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 17: Manuální vodorovné strojní pily pro příčné řezání s jednou jednotkou pily (manuální radiální ramenové pily)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1889-2:2003+A1:2009

Důlní stroje - Mobilní podzemní stroje - Bezpečnost - Část 2: Lokomotivy

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-1:2001+A1:2009

Pozemní zařízení pro letadla - Všeobecné požadavky - Část 1: Základní bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-2:2001+A1:2009

Pozemní zařízení pro letadla - Všeobecné požadavky - Část 2: Požadavky na stabilitu a pevnost, výpočty a zkušební metody

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-3:2004+A1:2009

Pozemní zařízení pro letadla - Všeobecné požadavky - Část 3: Metody měření a snížení vibrací

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1915-4:2004+A1:2009

Pozemní zařízení pro letadla - Všeobecné požadavky - Část 4: Metody měření a snížení hluku

8.9.2009

 

 

CEN

EN 1953:1998+A1:2009

Rozprašovací a stříkací zařízení pro nátěrové hmoty - Bezpečnostní požadavky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 1974:1998+A1:2009

Potravinářské stroje - Nářezové stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 2151:2008

Zkušební předpis pro hluk vyzařovaný kompresory a vývěvami - Technická metoda (třída přesnosti 2) (ISO 2151:2004)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 2860:2008

Stroje pro zemní práce - Minimální přístupové rozměry (ISO 2860:1992)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 2867:2008

Stroje pro zemní práce - Přístupové soustavy

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3164:2008

Stroje pro zemní práce - Laboratorní hodnocení ochranných konstrukcí - Specifikace prostoru vymezujícího deformace (ISO 3164:1995)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3266:2010

Šrouby s okem třídy 4 pro všeobecné zdvihací účely (ISO 3266:2010)

20.10.2010

 

 

CEN

EN ISO 3411:2007

Stroje pro zemní práce - Tělesné rozměry obsluh a minimální obklopující prostor obsluh (ISO 3411:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3449:2008

Stroje pro zemní práce - Ochranné konstrukce chránící před padajícími předměty - Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení (ISO 3449:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3450:2008

Stroje pro zemní práce - Brzdové soustavy strojů na kolovém podvozku s pneumatikami - Soustavy, požadavky a zkušební postupy (ISO 3450:1996)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3457:2008

Stroje pro zemní práce - Ochranné kryty - Definice a požadavky (ISO 3457:2003)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3471:2008

Stroje pro zemní práce - Ochranné konstrukce chránící při převrácení - Požadavky na laboratorní zkoušky a provedení (ISO 3471:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 3741:2010

Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Přesné metody pro dozvukové místnosti (ISO 3741:2010)

8.4.2011

EN ISO 3741:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3743-1:2010

Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku - Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukovém poli - Část 1: Srovnávací metoda pro dozvukové zkušební místnosti (ISO 3743-1:2010)

8.4.2011

EN ISO 3743-1:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3743-2:2009

Akustika - Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukovém poli - Část 2: Metody pro speciální dozvukové zkušební místnosti (ISO 3743-2:1994)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 3744:2010

Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technická metoda ve volném poli nad odrazivou rovinou (ISO 3744:2010)

8.4.2011

EN ISO 3744:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 3745:2009

Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Přesné metody pro bezodrazové a polobezodrazové místnosti (ISO 3745:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 3746:2010

Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Provozní metoda s měřicí obalovou plochou nad odrazivou rovinou (ISO 3746:2010)

8.4.2011

EN ISO 3746:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 3747:2010

Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Srovnávací metoda in situ v odrazivém prostředí (ISO 3747:2010)

8.4.2011

EN ISO 3747:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 4254-1:2009

Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky (ISO 4254-1:2008)

18.12.2009

 

 

EN ISO 4254-1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-5:2009

Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 5: Motorem poháněné stroje pro zpracování půdy (ISO 4254-5:2008)

26.5.2010

 

 

EN ISO 4254-5:2009/AC:2011

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-6:2009

Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 6: Postřikovače a zařízení pro zapravování kapalných průmyslových hnojiv. (ISO 4254-6:2009)

26.5.2010

 

 

EN ISO 4254-6:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-7:2009

Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 7: Sklízecí mlátičky, sklízecí řezačky a sklízeče bavlny (ISO 4254-7:2008)

26.5.2010

 

 

EN ISO 4254-7:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-10:2009

Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 10: Rotační obraceče a pohrabovače (ISO 4254-10:2009)

26.5.2010

 

 

EN ISO 4254-10:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 4254-11:2010

Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 11: Sběrací lisy (ISO 4254-11:2010)

8.4.2011

EN 704:1999+A1:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.6.2011)

CEN

EN ISO 4413:2010

Hydraulická fluidní technika - Všeobecná pravidla a bezpečnostní požadavky pro zařízení a jejich součásti (ISO 4413:2010)

8.4.2011

EN 982:1996+A1:2008

Pozn. 2.1

30.11.2011

CEN

EN ISO 4414:2010

Pneumatická fluidní technika - Všeobecná pravidla a bezpečnostní požadavky pro zařízení a jejich součásti (ISO 4414:2010)

8.4.2011

EN 983:1996+A1:2008

Pozn. 2.1

30.11.2011

CEN

EN ISO 4871:2009

Akustika - Deklarování a ověřování hodnot emise hluku strojů a zařízení (ISO 4871:1996)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 5136:2009

Akustika - Určení hladin akustického výkonu vyzařovaného do potrubí ventilátory a jinými zařízeními s prouděním vzduchu - Metoda měření v potrubí (ISO 5136:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 5674:2009

Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Ochranné kryty kloubových hřídelů - Pevnostní zkoušky a zkouška opotřebení a přejímací kritéria (ISO 5674:2004)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 6682:2008

Stroje pro zemní práce. Optimální a přípustné pohybové prostory pro umístění ovládačů (ISO 6682:1986, včetně Amd 1:1989)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 6683:2008

Stroje pro zemní práce - Sedadlové bezpečnostní pásy a jejich kotevní úchytky - Požadavky na provedení a zkoušky (ISO 6683:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 7096:2008

Stroje pro zemní práce - Laboratorní hodnocení přenosu vibrací sedadlem obsluhy (ISO 7096:2000)

8.9.2009

 

 

EN ISO 7096:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN ISO 7235:2009

Akustika - Laboratorní měřicí postupy pro tlumiče hluku v potrubí a vzduchotechnické koncové jednotky - Vložný útlum, vlastní hluk a celková tlaková ztráta (ISO 7235:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 7731:2008

Ergonomie - Výstražné signály pro veřejné a pracovní prostory - Sluchové výstražné signály (ISO 7731:2003)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8230-1:2008

Bezpečnostní požadavky pro chemicky čisticí stroje - Část 1: Společné bezpečnostní požadavky (ISO 8230-1:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8230-2:2008

Bezpečnostní požadavky pro chemicky čisticí stroje - Část 2: Stroje používající perchlorethylen (ISO 8230-2:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 8230-3:2008

Bezpečnostní požadavky pro chemicky čisticí stroje - Část 3: Stroje používající hořlavá rozpouštědla (ISO 8230-3:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 9614-1:2009

Akustika. Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustické intenzity. Část 1: Měření v bodech (ISO 9614-1:1993)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 9614-3:2009

Akustika - Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustické intenzity - Část 3: Přesná metoda měření skenováním (ISO 9614-3:2002)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 9902-1:2001

Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 1: Společné požadavky (ISO 9902-1:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-1:2001/A1:2009

18.12.2009

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-2:2001

Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 2: Stroje pro přípravu předení a dopřádací stroje (ISO 9902-2:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-2:2001/A1:2009

18.12.2009

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-3:2001

Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 3: Stroje pro netkané textilie (ISO 9902-3:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-3:2001/A1:2009

18.12.2009

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-4:2001

Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 4: Stroje pro zpracování příze, výrobu provaznických výrobků a lan (ISO 9902-4:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-4:2001/A1:2009

18.12.2009

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-5:2001

Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 5: Stroje pro přípravu tkaní a pletení (ISO 9902-5:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-5:2001/A1:2009

18.12.2009

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-6:2001

Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 6: Stroje pro výrobu plošných textilií (ISO 9902-6:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-6:2001/A1:2009

18.12.2009

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 9902-7:2001

Textilní stroje - Zkušební předpis pro hluk - Část 7: Barvicí a úpravnické stroje (ISO 9902-7:2001)

18.12.2009

 

 

EN ISO 9902-7:2001/A1:2009

18.12.2009

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 10218-1:2008

Roboty pro výrobní prostředí - Požadavky na bezpečnost - Část 1: Robot

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-1:2008

Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen - Část 1: Společné požadavky (ISO 10472-1:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-2:2008

Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen - Část 2: Prací stroje a prací stroje s odstřeďováním (ISO 10472-2:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-3:2008

Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen - Část 3: Kontinuální prací linky včetně jednotlivých strojů (ISO 10472-3:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-4:2008

Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen - Část 4: Sušiče (ISO 10472-4:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-5:2008

Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen - Část 5: Žehliče rovného prádla, vkládací a skládací zařízení (ISO 10472-5:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10472-6:2008

Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen - Část 6: Žehlicí a fixační lisy (ISO 10472-6:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 10517:2009

Motorové ruční nůžky na živé ploty -Bezpečnost (ISO 10517:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 10821:2005

Průmyslové šicí stroje - Bezpečnostní požadavky pro šicí stroje, jednotky a systémy (ISO 10821:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 10821:2005/A1:2009

18.12.2009

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(28.12.2009)

CEN

EN ISO 11102-1:2009

Pístové spalovací motory - Spouštěcí začízení s ruční klikou - Část 1: Bezpečnostní požadavky a zkoušení (ISO 11102-1:1997)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11102-2:2009

Pístové spalovací motory – Spouštěcí zařízení s ruční klikou – Část 2: Metoda zkoušení úhlu vypnutí (ISO 11102-2:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11111-1:2009

Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Společné požadavky (ISO 11111-1:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11111-2:2005

Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Stroje pro přípravu předení a dopřádací stroje (ISO 11111-2:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-2:2005/A1:2009

18.12.2009

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-3:2005

Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Stroje na netkané textilie (ISO 11111-3:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-3:2005/A1:2009

18.12.2009

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-4:2005

Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 4: Stroje na zpracování příze, výrobu provaznických výrobků a lan (ISO 11111-4:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-4:2005/A1:2009

18.12.2009

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-5:2005

Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 5: Stroje pro přípravu tkaní a pletení (ISO 11111-5:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-5:2005/A1:2009

18.12.2009

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-6:2005

Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 6: Stroje na výrobu plošných textilií (ISO 11111-6:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-6:2005/A1:2009

18.12.2009

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11111-7:2005

Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 7: Barvicí a úpravnické stroje (ISO 11111-7:2005)

18.12.2009

 

 

EN ISO 11111-7:2005/A1:2009

18.12.2009

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.1.2010)

CEN

EN ISO 11145:2008

Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Slovník a značky (ISO 11145:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11148-3:2010

Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Vrtačky a závitořezy (ISO 11148-3:2010)

8.4.2011

EN 792-3:2000+A1:2008

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 11148-4:2010

Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 4: Příklepové nářadí (ISO 11148-4:2010)

8.4.2011

EN 792-4:2000+A1:2008

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 11148-6:2010

Neelektrické ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 6: Nářadí pro závitové spoje (ISO 11148-6:2010)

8.4.2011

EN 792-6:2000+A1:2008

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.4.2011)

CEN

EN ISO 11161:2007

Bezpečnost strojních zařízení - Integrované výrobní systémy - Základní požadavky (ISO 11161:2007)

26.5.2010

 

 

EN ISO 11161:2007/A1:2010

26.5.2010

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(30.9.2010)

CEN

EN ISO 11200:2009

Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Směrnice pro používání základních norem pro určování emisních hladin akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11201:2010

Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Měření emisních hladin akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech v přibližně volném poli nad odrazivou rovinou se zanedbáním environmentální korekce (ISO 11201:2010)

20.10.2010

EN ISO 11201:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11202:2010

Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Měření emisních hladin akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech použitím přibližné environmentální korekce (ISO 11202:2010)

20.10.2010

EN ISO 11202:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11203:2009

Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určení emisních hladin akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech z hladin akustického výkonu (ISO 11203:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11204:2010

Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Měření emisních hladin akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech použitím správné environmentální korekce (ISO 11204:2010)

20.10.2010

EN ISO 11204:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 11205:2009

Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Technická metoda pro určování hladin emisního akustického tlaku in situ na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech pomocí akustické intenzity (ISO 11205:2003)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11252:2008

Lasery a laserová zařízení - Laserové přístroje - Minimum požadavků na dokumentaci (ISO 11252:2004)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11546-1:2009

Akustika - Určení zvukové izolace krytů - Část 1: Měření v laboratorních podmínkách (pro účely deklarace) (ISO 11546-1:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11546-2:2009

Akustika - Určení zvukové izolace krytů - Část 2: Měření in situ (pro účely uznávání a ověřování) (ISO 11546-2:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11553-1:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Stroje pro laserové opracování - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky (ISO 11553-1:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11553-2:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Stroje pro laserové opracování - Část 2: Bezpečnostní požadavky pro ruční laserové opracování (ISO 11553-2:2007)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11554:2008

Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Metody měření výkonu, energie a časových parametrů laserových svazků (ISO 11554:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11680-1:2008

Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových vyvětvovacích pil na tyči - Část 1: Jednotky se zabudovaným spalovacím motorem (ISO 11680-1:2000)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11680-2:2008

Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových vyvětvovacích pil na tyči - Část 2: Jednotky se zdrojem energie neseným na zádech (ISO 11680-2:2000)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11681-1:2008

Lesnické stroje - Přenosné řetězové pily - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 1: Řetězové pily pro lesní práce

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11681-2:2008

Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil - Část 2: Řetězové pily pro vyvětvování stromů (ISO 11681-2:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11688-1:2009

Akustika - Doporučené postupy pro navrhování strojů a zařízení s nízkým hlukem - Část 1: Plánování (ISO/TR 11688-1:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11691:2009

Akustika - Měření vložného útlumu tlumičů bez proudění - Laboratorní metoda třídy přesnosti 3 (ISO 11691:1995)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 11806:2008

Zemědělské a lesnické stroje - Přenosné křovinořezy a vyžínače trávy se spalovacím motorem - Bezpečnost (ISO 11806:1997)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 11957:2009

Akustika - Určení zvukové izolace kabin - Laboratorní měření a měření in situ (ISO 11957:1996)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12001:2003+A1:2009

Stroje pro přepravu, rozstřikování a ukládání betonové směsi a malty - Bezpečnostní požadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12012-1:2007+A1:2008

Stroje na zpracování pryže a plastů – Rozmělňovací stroje – Část 1: Bezpečnostní požadavky na nožové granulátory

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12012-3:2001+A1:2008

Stroje na zpracování pryže a plastů – Rozmělňovací stroje – Část 3: Bezpečnostní požadavky na drtiče

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12012-4:2006+A1:2008

Stroje na zpracování pryže a plastů – Rozmělňovací stroje – Část 4: Bezpečnostní požadavky na aglomerátory

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12013:2000+A1:2008

Stroje na zpracování pryže a plastů - Hnětiče - Bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12016:2004+A1:2008

Elektromagnetická kompatibilita - Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky - Odolnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12041:2000+A1:2009

Potravinářské stroje - Vyvalovací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12042:2005+A1:2010

Potravinářské stroje – Automatické dělicí stroje – Bezpečnostní a hygienické požadavky

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12043:2000+A1:2010

Potravinářské stroje - Přerušovače kynutí - Bezpečnostní a hygienické požadavky

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12044:2005+A1:2009

Stroje na výrobu obuvi a zboží z přírodních a syntetických usní - Vysekávací a děrovací stroje - Bezpečnostní požadavky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12053:2001+A1:2008

Bezpečnost manipulačních vozíků - Zkušební metody měření emisí hluku

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12077-2:1998+A1:2008

Bezpečnost jeřábů - Zdravotní a bezpečnostní požadavky - Část 2: Omezující a indikující zařízení

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 12100:2010

Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posuzování rizika a snižování rizika (ISO 12100:2010)

8.4.2011

EN ISO 12100-1:2003

EN ISO 12100-2:2003

EN ISO 14121-1:2007

Pozn. 2.1

30.11.2013

CEN

EN 12110:2002+A1:2008

Stroje pro stavbu tunelů - Tlakové vzduchové komory - Bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12111:2002+A1:2009

Stroje pro stavbu tunelů - Razicí stroje, kontinuální důlní dobývací stroje a rázová rozvolňovací kladiva - Bezpečnostní požadavky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12158-1:2000+A1:2010

Nákladní stavební výtahy - Část 1: Výtahy s přístupnými plošinami

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12158-2:2000+A1:2010

Nákladní stavební výtahy - Část 2: Nakloněné výtahy s nepřístupnými nosnými zařízeními

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12159:2000+A1:2009

Stavební výtahy pro dopravu osob a nákladů se svisle vedenými klecemi

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12162:2001+A1:2009

Kapalinová čerpadla - Bezpečnostní požadavky - Postup při provádění hydrostatické tlakové zkoušky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12198-1:2000+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Posuzování a snižování rizik vznikajících zářením emitovaným strojními zařízeními - Část 1: Všeobecné zásady

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12198-2:2002+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Posuzování a snižování rizik vznikajících zářením emitovaným strojními zařízeními - Část 2: Postup měření emise záření

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12198-3:2002+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Posuzování a snižování rizik vznikajících zářením emitovaným strojními zařízeními - Část 3: Snižování záření tlumením nebo stíněním

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12203:2003+A1:2009

Stroje pro výrobu obuvi a zboží z přírodních a syntetických usní - Lisy na výrobu obuvi a zboží z usní - Bezpečnostní požadavky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12254:2010

Clonící zařízení pro pracovní místa s laserovými zařízeními - Bezpečnostní požadavky a zkoušení

26.5.2010

EN 12254:1998+A2:2008

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.9.2010)

CEN

EN 12267:2003+A1:2010

Potravinářské stroje - Kotoučové pily - Bezpečnostní a hygienické požadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12268:2003+A1:2010

Potravinářské stroje - Pásové pily - Bezpečnostní a hygienické požadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12301:2000+A1:2008

Stroje na zpracování pryže a plastů – Kalandry – Bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-1:2001+A1:2009

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 1: Schody pro cestující

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-2:2002+A1:2009

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 2: Cateringová vozidla

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-3:2003+A1:2009

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 3: Pojízdné pásové dopravníky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-4:2003+A1:2009

Pozemní zařízení pro letadla- Zvláštní požadavky - Část 4: Nástupní mosty pro cestující

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-5:2005+A1:2009

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 5: Zařízení pro plnění paliva do letadel

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-6:2004+A1:2009

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 6: Odledňovače a odledňovací/protinámrazová zařízení

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-7:2005+A1:2009

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 7: Zařízení k přemísťování letadel

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-8:2005+A1:2009

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 8: Schody a plošiny pro údržbu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-9:2005+A1:2009

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 9: Nakládače kontejnerů/palet

8.9.2009

 

 

Upozornění: Toto zveřejnění se netýká ustanovení bodu 5.6 normy, jehož uplatňování nezakládá předpoklad shody se základním požadavkem na ochranu zdraví a na bezpečnost podle bodu 1.5.15 přílohy I směrnice 2006/42/ES ve spojení s požadavkem bodu 1.1.2 písm. b) uvedené přílohy.

CEN

EN 12312-10:2005+A1:2009

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 10: Přepravníky kontejnerů/palet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-12:2002+A1:2009

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 12: Zařízení pro obsluhu pitnou vodou

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-13:2002+A1:2009

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 13: Zařízení pro obsluhu toalet

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-14:2006+A1:2009

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 14: Nástupní zařízení pro invalidní/nezpůsobilé cestující

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-15:2006+A1:2009

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 15: Tahače vozíků pro zavazadla a zařízení

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-16:2005+A1:2009

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 16: Vzduchové spouštěcí zařízení

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-17:2004+A1:2009

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 17: Klimatizační zařízení

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-18:2005+A1:2009

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 18: Dusíkové nebo kyslíkové jednotky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-19:2005+A1:2009

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 19: Zvedáky letadel, nápravové zvedáky a hydraulické podpěry ocasní části letadla

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12312-20:2005+A1:2009

Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 20: Elektrické pozemní energetické zdroje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12321:2003+A1:2009

Důlní stroje - Specifikace bezpečnostních požadavků na porubové hřeblové dopravníky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12331:2003+A2:2010

Potravinářské stroje - Mlýnky na maso - Bezpečnostní a hygienické požadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12336:2005+A1:2008

Stroje pro stavbu tunelů - Štítové stroje, razicí vrtací stroje, šnekové razicí stroje, montážní zařízení pro vyztužování - Bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12348:2000+A1:2009

Stojanové stroje pro vrtání na jádro - Bezpečnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12355:2003+A1:2010

Potravinářské stroje - Stroje na stahování kůže, seřezávání kůže a odstraňování blan - Bezpečnostní a hygienické požadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12385-1:2002+A1:2008

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-2:2002+A1:2008

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 2: Definice, označování a klasifikace

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-3:2004+A1:2008

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 3: Informace pro používání a údržbu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-4:2002+A1:2008

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 4: Pramenná lana pro všeobecné zdvíhací účely

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12385-10:2003+A1:2008

Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 10: Spirálová lana pro všeobecné konstrukční účely

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12387:2005+A1:2009

Stroje na výrobu obuvi a zboží z přírodních a syntetických usní - Zařízení na opravu obuvi - Bezpečnostní požadavky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12409:2008

Stroje na zpracování pryže a plastů - Tepelné tvářecí stroje - Bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12417:2001+A2:2009

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Obráběcí centra

8.9.2009

 

 

EN 12417:2001+A2:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 12418:2000+A1:2009

Řezací stroje na zdivo a kámen pro práce na staveništi - Bezpečnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12463:2004+A1:2011

Potravinářské stroje - Plnicí a pomocné stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 12505:2000+A1:2009

Potravinářské stroje - Odstředivky na zpracování jedlých olejů a tuků - Bezpečnostní a hygienické požadavky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12525:2000+A2:2010

Zemědělské stroje - Čelní nakládače - Bezpečnost

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12545:2000+A1:2009

Stroje pro výrobu zboží a obuvi z usní a syntetických usní - Zkušební předpis pro hluk - Společné požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12547:1999+A1:2009

Odstředivky - Obecné bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12549:1999+A1:2008

Akustika - Zkušební předpis pro hluk zarážecího nářadí - Technická metoda

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12581:2005+A1:2010

Lakovny – Stroje pro ponořování a elektroforetické nanášení organických tekutých nátěrových hmot – Bezpečnostní požadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12601:2010

Střídavá zdrojová soustrojí poháněná pístovými spalovacími motory - Bezpečnost

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12621:2006+A1:2010

Stroje pro dodávku a/nebo cirkulaci nátěrových hmot pod tlakem – Bezpečnostní požadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12622:2009

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Hydraulické ohraňovací lisy

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12629-1:2000+A1:2010

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-2:2002+A1:2010

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 2: Stroje pro výrobu bloků

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-3:2002+A1:2010

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 3: Stroje s posuvným a otočným stolem

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-4:2001+A1:2010

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 4: Stroje pro výrobu betonových krytinových tašek

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-1:2003+A1:2010

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 5-1: Stroje pro výrobu betonových trubek vyráběných ve svislé poloze

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-2:2003+A1:2010

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 5-2: Stroje pro výrobu betonových trubek vyráběných ve vodorovné poloze

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-3:2003+A1:2010

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 5-3: Stroje pro výrobu předpjatých trubek

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-5-4:2003+A1:2010

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 5-4: Stroje pro výrobu betonových trubek s ochranným povlakem

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-6:2004+A1:2010

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 6: Stacionární a pojízdná zařízení pro výrobu prefabrikovaných vyztužených výrobků

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-7:2004+A1:2010

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 7: Stacionární a pojízdná zařízení pro výrobu předpjatých výrobků na pracovní stolici

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12629-8:2002+A1:2010

Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 8: Stroje a zařízení pro výrobu stavebních výrobků z vápeno-silikátových směsí (a betonových směsí)

8.4.2011

 

 

CEN

EN 12635:2002+A1:2008

Vrata - Montáž a použití

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12643:1997+A1:2008

Stroje pro zemní práce - Stroje na kolovém podvozku - Požadavky na řízení (ISO 5010:1992 mod.)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12644-1:2001+A1:2008

Jeřáby - Informace pro používání a zkoušení - Část 1: Návody k používání

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12644-2:2000+A1:2008

Jeřáby - Informace pro používání a zkoušení - Část 2: Značení

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12649:2008

Vibrátory betonové směsi a uhlazovací stroje – Bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12653:1999+A2:2009

Stroje pro výrobu obuvi z usní a syntetických usní - Hřebíkovací stroje - Bezpečnostní požadavky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12693:2008

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Objemové chladivové kompresory

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12717:2001+A1:2009

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Vrtačky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12733:2001+A1:2009

Zemědělské a lesnické stroje - Ručně vedené motorové žací stroje - Bezpečnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12750:2001+A1:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Čtyřstranné frézky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12753:2005+A1:2010

Tepelné čističky odpadních plynů ze zařízení pro povrchovou úpravu - Bezpečnostní požadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12757-1:2005+A1:2010

Stroje pro míchání nátěrových hmot – Bezpečnostní požadavky – Část 1: Míchací stroje pro povrchovou úpravu v automobilovém průmyslu

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12779:2004+A1:2009

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Odsávací systémy třísek a prachu s pevnou instalací - Bezpečnostní vlastnosti a bezpečnostní požadavky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12851:2005+A1:2010

Potravinářské stroje – Přídavná zařízení pro stroje s univerzálním pohonem – Bezpečnostní a hygienické požadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12852:2001+A1:2010

Potravinářské stroje - Drtiče a mixéry - Bezpečnostní a hygienické požadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12853:2001+A1:2010

Potravinářské stroje - Ruční mixéry a šlehače - Bezpečnostní a hygienické požadavky

20.10.2010

 

 

EN 12853:2001+A1:2010/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 12854:2003+A1:2010

Potravinářské stroje - Ramenové mixéry - Bezpečnostní a hygienické požadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 12855:2003+A1:2010

Potravinářské stroje - Rotační mísové kutry - Bezpečnostní a hygienické požadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12881-1:2005+A1:2008

Dopravní pásy - Zkoušení hořlavosti pomocí simulace hořením - Část 1: Zkoušky pomocí propanového hořáku

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12881-2:2005+A1:2008

Dopravní pásy - Zkoušení hořlavosti pomocí simulace hořením - Část 2: Zkouška hořením širokého rozsahu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12882:2008

Dopravní pásy pro všeobecné použití - Požadavky na elektrickou a požární bezpečnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-1:2005+A1:2010

Stroje pro čištění povrchů a úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par - Část 1: Společné bezpečnostní požadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12921-2:2005+A1:2008

Stroje pro čištění povrchů a povrchovou úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par - Část 2: Bezpečnost strojů používajících čisticí kapaliny na vodní bázi

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-3:2005+A1:2008

Stroje pro čištění povrchů a povrchovou úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par - Část 3: Bezpečnost strojů používajících hořlavé čisticí kapaliny

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12921-4:2005+A1:2008

Stroje pro čištění povrchů a povrchovou úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par - Část 4: Bezpečnost strojů používajících halogenová rozpouštědla

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12957:2001+A1:2009

Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Elektroerozivní stroje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12965:2003+A2:2009

Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Kloubové hřídele a jejich ochranné kryty - Bezpečnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12978:2003+A1:2009

Vrata - Bezpečnostní zařízení pro motoricky ovládaná vrata - Požadavky a zkušební metody

18.12.2009

 

 

CEN

EN 12981:2005+A1:2009

Lakovny - Stříkací kabiny pro nanášení organických práškových nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 12984:2005+A1:2010

Potravinářské stroje – Přenosné a/nebo ručně ovládané stroje a spotřebiče, vybavené mechanicky poháněnými řeznými nástroji – Bezpečnostní a hygienické požadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 12999:2011

Jeřáby- Nakládací jeřáby

8.4.2011

 

 

CEN

EN 13000:2010

Jeřáby - Mobilní jeřáby

26.5.2010

 

 

EN 13000:2010/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13001-1:2004+A1:2009

Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 1: Základní principy a požadavky

8.9.2009

 

 

EN 13001-1:2004+A1:2009/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 13001-2:2004+A3:2009

Bezpečnost jeřábů – Návrh všeobecně- Část 2: Účinky zatížení

8.9.2009

EN 13001-2:2004+A2:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(28.12.2009)

CEN

EN 13015:2001+A1:2008

Údržba výtahů a pohyblivých schodů - Pravidla pro návody pro údržbu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13019:2001+A1:2008

Stroje pro čištění povrchu vozovek - Bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13020:2004+A1:2010

Stroje pro opravy povrchu vozovek - Bezpečnostní požadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13021:2003+A1:2008

Stroje pro zimní údržbu - Bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13023:2003+A1:2010

Metody měření hluku u tiskových strojů, strojů na zpracování a výrobu papíru a pomocných zařízení - Třídy přesnosti 2 a 3

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-1:2008

Stroje a strojní provozy pro výrobu a zpracování plochého skla - Požadavky na bezpečnost - Část 1: Vnitřní zařízení pro skladování, manipulaci a přepravu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13035-2:2008

Stroje a strojní provozy pro výrobu a zpracování plochého skla - Požadavky na bezpečnost - Část 2: Venkovní zařízení pro skladování, manipulaci a přepravu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13035-3:2003+A1:2009

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Řezací stroje

18.12.2009

 

 

EN 13035-3:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13035-4:2003+A1:2009

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 4: Naklápěcí stoly

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-5:2006+A1:2009

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 5: Stroje a zařízení pro stohování a rozebírání

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-6:2006+A1:2009

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 6: Stroje pro vylamování

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-7:2006+A1:2009

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Část 7: Řezací stroje pro vrstvené sklo

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-9:2006+A1:2010

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 9: Vymývací zařízení

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13035-11:2006+A1:2010

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 11: Stroje pro vrtání

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13042-1:2007+A1:2009

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu dutého skla - Bezpečnostní požadavky – Část 1: Podavač skloviny

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-2:2004+A1:2009

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu dutého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Manipulační stroje pro dosazování

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-3:2007+A1:2009

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu dutého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 3: IS stroje

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13042-5:2003+A1:2009

Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu dutého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 5: Lisy

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13059:2002+A1:2008

Bezpečnost manipulačních vozíků - Metody měření vibrací

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13102:2005+A1:2008

Stroje pro výrobu keramiky - Bezpečnost - Nakládání a vykládání jemných keramických dlaždic

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13112:2002+A1:2009

Koželužské stroje - Štípací a pásové postřihovací stroje - Bezpečnostní požadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13113:2002+A1:2010

Koželužské stroje - Válcové natírací stroje - Bezpečnostní požadavky

8.4.2011

 

 

CEN

EN 13114:2002+A1:2009

Koželužské stroje - Rotující nádoby - Bezpečnostní požadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13118:2000+A1:2009

Zemědělské stroje - Sklízeče brambor - Bezpečnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13120:2009

Vnitřní clony - Funkční a bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13128:2001+A2:2009

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Frézky (včetně vyvrtávaček)

8.9.2009

 

 

EN 13128:2001+A2:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13135-1:2003+A1:2010

Jeřáby - Bezpečnost - Navrhování - Požadavky na vybavení - Část 1: Elektrotechnické vybavení

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13135-2:2004+A1:2010

Jeřáby - Vybavení - Část 2: Neelektrotechnické vybavení

8.4.2011

 

 

CEN

EN 13140:2000+A1:2009

Zemědělské stroje - Sklízeče cukrovky a krmné řepy - Bezpečnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13155:2003+A2:2009

Jeřáby - Volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13157:2004+A1:2009

Jeřáby - Bezpečnost - Ručně poháněná zdvihací zařízení

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13208:2003+A1:2010

Potravinářské stroje - Stroje na loupání zeleniny - Bezpečnostní a hygienické požadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13218:2002+A1:2008

Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Pevně umístěné brusky

8.9.2009

 

 

EN 13218:2002+A1:2008/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13288:2005+A1:2009

Potravinářské stroje - Zvedače a sklápěče díží - Bezpečnostní a hygienické požadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13355:2004+A1:2009

Lakovny - Kombinované stříkací kabiny - Bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13367:2005+A1:2008

Stroje pro výrobu keramiky - Bezpečnost - Překládací rampy a vozy

8.9.2009

 

 

EN 13367:2005+A1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN 13389:2005+A1:2009

Potravinářské stroje - Mixéry s vodorovnými hřídeli - Bezpečnostní a hygienické požadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13390:2002+A1:2009

Potravinářské stroje - Stroje na výrobu koláčů a dortů - Bezpečnostní a hygienické požadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13411-1:2002+A1:2008

Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 1: Očnice pro vázací prostředky z ocelových drátěných lan

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-2:2001+A1:2008

Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 2: Splétaná oka drátěných lan pro vázací prostředky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-3:2004+A1:2008

Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 3: Objímky a zajištěné objímky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-4:2011

Ukončení ocelových drátěných lan – Bezpečnost – Část 4: Zalévání kovem a pryskyřicí

Toto je první zveřejnění

EN 13411-4:2002+A1:2008

Pozn. 2.1

30.9.2011

CEN

EN 13411-5:2003+A1:2008

Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 5: Třmenové svorky pro zakončení drátěných lan

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-6:2004+A1:2008

Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 6: Nesymetrické klínové vidlicové objímky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13411-7:2006+A1:2008

Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 7: Symetrické klínové vidlicové objímky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13414-1:2003+A2:2008

Vázací prostředky z ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 1: Vázací prostředky pro všeobecné zdvihací práce

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13414-2:2003+A2:2008

Vázací prostředky z ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 2: Informace pro používání a údržbu poskytované výrobcem

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13414-3:2003+A1:2008

Vázací prostředky z ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 3: Lanové smyčky a vázací prostředky vinuté z lana s kabelovým vinutím

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13418:2004+A1:2008

Stroje pro zpracování pryže a plastů - Stroje pro navíjení fólií nebo pásů - Bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13448:2001+A1:2009

Zemědělské a lesnické stroje - Meziřádkové žací jednotky - Bezpečnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13457:2004+A1:2010

Stroje na výrobu zboží a obuvi z usní a syntetických usní - Štípací, kosicí, ořezávací stroje, stroje na nanášení a na vysoušení nánosu lepidla - Bezpečnostní požadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13478:2001+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Požární prevence a požární ochrana

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13490:2001+A1:2008

Vibrace - Manipulační vozíky - Laboratorní hodnocení a specifikace vibrací na sedadle obsluhy

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13524:2003+A1:2009

Stroje pro údržbu pozemních komunikací - Bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13525:2005+A2:2009

Lesnické stroje - Štěpkovače dřeva - Bezpečnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 13531:2001+A1:2008

Stroje pro zemní práce - Ochranná konstrukce chránící při převrácení (TOPS) pro kompaktní lopatová rýpadla - Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13534:2006+A1:2010

Potravinářské stroje – Solicí stroje – Bezpečnostní a hygienické požadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13557:2003+A2:2008

Bezpečnost jeřábů - Zdravotní a bezpečnostní požadavky - Část 2: Omezující a indikující zařízení

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13561:2004+A1:2008

Vnější clony - Funkční a bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13570:2005+A1:2010

Potravinářské stroje - Míchací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13586:2004+A1:2008

Jeřáby - Přístupy

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13591:2005+A1:2009

Potravinářské stroje - Zakladače pecí s pevnými etážemi - Bezpečnostní a hygienické požadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13617-1:2004+A1:2009

Benzinové čerpací stanice - Část 1: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení měrných čerpadel, výdejních pistolí a dálkových čerpacích jednotek

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13621:2004+A1:2010

Potravinářské stroje - Sušiče salátu - Bezpečnostní a hygienické požadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13659:2004+A1:2008

Okenice - Funkční a bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13675:2004+A1:2010

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na válcovací a profilovací tratě trubek a na zařízení linek pro úpravu

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13683:2003+A2:2011

Zahradní zařízení - Motorové drtiče/štěpkovače - Bezpečnost

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 13684:2004+A3:2009

Zahradní zařízení - Ručně vedené provzdušňovače a prořezávače trávníku - Bezpečnost

26.5.2010

EN 13684:2004+A2:2009

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.6.2010)

CEN

EN 13731:2007

Systémy zdvihacích vaků pro hasičské a záchranné jednotky – Požadavky na bezpečnost a provedení

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13732:2002+A2:2009

Potravinářské stroje - Chladicí tanky na mléko na farmách - Požadavky na konstrukci, provedení, vhodnost používání, bezpečnost a hygienu

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13732-1:2008

Ergonomie tepelného prostředí - Metody posuzování odezvy člověka na kontakt s povrchy - Část 1: Horké povrchy (ISO 13732-1:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13732-3:2008

Ergonomie tepelného prostředí - Metody posuzování odezvy člověka na kontakt s povrchy - Část 3: Chladné povrchy (ISO 13732-3:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13736:2003+A1:2009

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Pneumatické lisy

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13753:2008

Vibrace a rázy - Vibrace ruky a paže - Metoda měření činitele přenosu vibrací pružných materiálů zatížených soustavou ruka-paže (ISO 13753:1998)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13849-1:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci (ISO 13849-1:2006)

8.9.2009

 

31.12.2011

EN ISO 13849-1:2008/AC:2009

 

 

 

CEN

EN ISO 13849-2:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části řídicích systémů - Část 2: Ověřování (ISO 13849-2:2003)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13850:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Nouzové zastavení - Zásady pro konstrukci (ISO 13850:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 13855:2010

Bezpečnost strojních zařízení - Umístění ochranných zařízení z ohledem na rychlosti přibližování částí lidského těla (ISO 13855:2010)

20.10.2010

EN 999:1998+A1:2008

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(30.11.2010)

CEN

EN ISO 13857:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zabránění dosahu k nebezpečným místům horními a dolními končetinami (ISO 13857:2008)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13862:2001+A1:2009

Stroje pro řezání podlah - Bezpečnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13870:2005+A1:2010

Potravinářské stroje - Porcovací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13871:2005+A1:2010

Potravinářské stroje - Stroje na řezání kostek - Bezpečnostní a hygienické požadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13885:2005+A1:2010

Potravinářské stroje - Odřezávací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky

20.10.2010

 

 

CEN

EN 13886:2005+A1:2010

Potravinářské stroje - Varné kotle vybavené motorem poháněným míchadlem a/nebo mixérem - Bezpečnostní a hygienické požadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13889:2003+A1:2008

Kované ocelové třmeny pro všeobecné účely zdvihání - Rovné a prohnuté třmeny - Třída 6 - Bezpečnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13898:2003+A1:2009

Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Pily na studený kov

8.9.2009

 

 

EN 13898:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 13951:2003+A1:2008

Kapalinová čerpadla - Bezpečnostní požadavky - Potravinářská zařízení, konstrukční předpisy pro zajištění hygienického používání

8.9.2009

 

 

CEN

EN 13954:2005+A1:2010

Potravinářské stroje – Kráječe chleba – Bezpečnostní a hygienické požadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 13977:2011

Železniční aplikace – Kolej – Bezpečnostní požadavky na přenosné stroje a vozíky pro stavbu a údržbu

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 13985:2003+A1:2009

Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Tabulové nůžky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14010:2003+A1:2009

Bezpečnost strojních zařízení - Poháněná zařízení pro parkování motorových vozidel - Požadavky na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu pro navrhování, výrobu, montáž a uvádění do provozu

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14017:2005+A2:2009

Zemědělské a lesnické stroje - Rozmetadla tuhých průmyslových hnojiv - Bezpečnost

18.12.2009

EN 14017:2005+A1:2008

Pozn. 2.1

Datum ukončení platnosti

(31.1.2010)

CEN

EN 14018:2005+A1:2009

Zemědělské a lesnické stroje - Řádkové secí stroje - Bezpečnost

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14033-3:2009

Železniční aplikace - Kolej - Kolejové stroje pro stavbu a údržbu - Část 3: Všeobecné bezpečnostní požadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14043:2005+A1:2009

Výšková požární technika - Automobilové žebříky se současnými pohyby - Požadavky na bezpečnost a provedení a zkušební metody

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14044:2005+A1:2009

Výšková požární technika - Automobilové žebříky s postupnými pohyby - Požadavky na bezpečnost a provedení a zkušební metody

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14070:2003+A1:2009

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Postupové a jednoúčelové stroje

8.9.2009

 

 

EN 14070:2003+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 14122-1:2001

Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 1: Volba pevných prostředků přístupu mezi dvěma úrovněmi (ISO 14122-1:2001)

20.10.2010

 

 

EN ISO 14122-1:2001/A1:2010

20.10.2010

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-2:2001

Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 2: Pracovní plošiny a lávky (ISO 14122-2:2001)

20.10.2010

 

 

EN ISO 14122-2:2001/A1:2010

20.10.2010

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-3:2001

Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 3: Schodiště, žebříková schodiště a ochranná zábradlí (ISO 14122-3:2001)

20.10.2010

 

 

EN ISO 14122-3:2001/A1:2010

20.10.2010

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(31.10.2010)

CEN

EN ISO 14122-4:2004

Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 4: Pevné žebříky (ISO 14122-4:2004)

8.4.2011

 

 

EN ISO 14122-4:2004/A1:2010

8.4.2011

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(20.7.2011)

CEN

EN ISO 14159:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Hygienické požadavky pro konstrukci strojních zařízení (ISO 14159:2002)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14238:2004+A1:2009

Jeřáby - Ručně vedená manipulační zařízení

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 14314:2009

Pístové spalovací motory - Vratné spouštěcí zařízení - Všeobecné bezpečnostní požadavky (ISO 14314:2004)

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14439:2006+A2:2009

Bezpečnost manipulačních vozíků - Provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu - Použití v hořlavých plynech, parách, mlhách a prachu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14462:2005+A1:2009

Zařízení pro povrchovou úpravu - Zkušební předpis pro hluk ze zařízení pro povrchovou úpravu včetně jejich pomocného manipulačního zařízení - Třídy přesnosti 2 a 3

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14466:2005+A1:2008

Požární čerpadla - Přenosné motorové stříkačky - Požadavky na bezpečnost a provedení zkoušky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14492-1:2006+A1:2009

Jeřáby - Vrátky a kladkostroje se strojním pohonem - Část 1: Vrátky se strojním pohonem

18.12.2009

 

 

EN 14492-1:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14492-2:2006+A1:2009

Jeřáby – Mechanicky poháněné rumpály a kladkostroje – Část 2: Mechanicky poháněné kladkostroje

18.12.2009

 

 

EN 14492-2:2006+A1:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN 14502-2:2005+A1:2008

Jeřáby - Zařízení pro zdvihání osob - Část 2: Svisle pohyblivá ovládací místa obsluhy

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14655:2005+A1:2010

Potravinářské stroje - Nářezové stroje na bagety - Bezpečnostní a hygienické požadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14656:2006+A1:2010

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na protlačovací lisy pro železné a neželezné kovy

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14658:2005+A1:2010

Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Všeobecné požadavky na bezpečnost na zařízení pro spojitou manipulaci při povrchové těžbě hnědého uhlí

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14673:2006+A1:2010

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na hydraulické lisy pro volné zápustkové kování za tepla železných a neželezných kovů

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14677:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Výroba oceli druhého tavení - Stroje a zařízení na úpravu roztavené oceli

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14681:2006+A1:2010

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky pro strojní zařízení a zařízení pro výrobu oceli v elektrické obloukové peci

20.10.2010

 

 

CEN

EN 14710-1:2005+A2:2008

Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla bez zařízení pro zavodnění - Část 1: Třídění, všeobecné a bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14710-2:2005+A2:2008

Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla bez zařízení pro zavodnění - Část 2: Ověřování všeobecných a bezpečnostních požadavků

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 14738:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Antropometrické požadavky na uspořádání pracovního místa u strojního zařízení

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14753:2007

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky pro stroje a zařízení na kontinuální lití oceli

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14861:2004+A1:2009

Lesnické stroje - Samojízdné stroje - Bezpečnostní požadavky

18.12.2009

 

 

CEN

EN 14886:2008

Stroje na zpracování pryže a plastů - Pásové řezačky na pěnové bloky - Bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14910:2007+A1:2009

Zahradní stroje - Ručně vedené vyžínače se spalovacím motorem - Bezpečnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14930:2007+A1:2009

Zemědělské a lesnické stroje a zahradní zařízení - Ručně vedené a ruční stroje - Určení dostupnosti horkých povrchů

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14957:2006+A1:2010

Potravinářské stroje - Stroje na umývání nádobí s dopravníkem - Bezpečnostní a hygienické požadavky

26.5.2010

 

 

CEN

EN 14958:2006+A1:2009

Potravinářské stroje - Stroje na mletí a výrobu mouky a krupice - Bezpečnostní a hygienické požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 14973:2006+A1:2008

Dopravní pásy pro použití v podzemí - Požadavky na elektrickou a tepelnou bezpečnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 14982:2009

Zemědělské a lesnické stroje - Elektromagnetická kompatibilita - Zkušební metody a přejímací kritéria (ISO 14982:1998)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15000:2008

Bezpečnost manipulačních vozíků - Vozíky s vlastním pohonem a proměnným vyložením - Specifikace, provedení a požadavky na zkoušky pro indikátory momentu podélného zatížení a omezovače momentu podélného zatížení

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15011:2011

Jeřáby-Mostové a portálové jeřáby

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 15027:2007+A1:2009

Přemístitelné stěnové a lanové pily pro staveniště - Bezpečnost

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15056:2006+A1:2009

Jeřáby - Požadavky na závěsné rámy pro manipulaci s kontejnery

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15059:2009

Zařízení pro úpravu sněhu - Bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15061:2007+A1:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na stroje a zařízení linky na zpracování pásu

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15067:2007

Stroje na zpracování pryže a plastů - Stroje na zpracování fólie na výrobu pytlů a sáčků - Bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15093:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na válcovací stolice s hladkými válci pro válcování za tepla

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15094:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na válcování stolice s hladkými válci pro válcování za studena

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15095:2007+A1:2008

Motoricky poháněné příčkové a policové přesuvné regály, karusely a skladovací výtahy- Bezpečnostní požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15162:2008

Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene – Bezpečnostní požadavky na vícekotoučové pily

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15163:2008

Stroje a zařízení pro těžbu a zpracování přírodního kamene - Bezpečnost - Požadavky na diamantové lanové pily

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15164:2008

Stroje a provozy pro těžbu a zpracování přírodního kamene - Bezpečnost - Požadavky na řetězové a pásové drážkovací stroje

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15166:2008

Potravinářské stroje - Jateční automatické půlicí stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15268:2008

Benzínové čerpací stanice - Část 5: Bezpečnostní požadavky na konstrukci ponorných čerpadel

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15503:2009

Zahradní stroje – Zahradní foukače, vysavače a foukače/vysavače - Bezpečnost

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 15536-1:2008

Ergonomie - Počítačové modely lidského těla a tělesné šablony - Část 1: Všeobecné požadavky (ISO 15536-1:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15695-1:2009

Zemědělské traktory a samojízdné postřikovače - Ochrana obsluhy (řidiče) před nebezpečnými látkami - Část 1: Klasifikace kabiny, požadavky a zkušební postupy

26.5.2010

 

 

CEN

EN 15695-2:2009

Zemědělské traktory a samojízdné postřikovače – Ochrana obsluhy (řidiče) před nebezpečnými látkami - Část 2: Filtry, požadavky a zkušební postupy

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 15744:2008

Neelektrická ruční nářadí - Předpis pro měření hluku - Technická metoda (třída přesnosti 2) (ISO 15744:2002)

8.9.2009

 

 

CEN

EN 15746-2:2010

Železniční aplikace - Kolej - Stroje pohybující se po koleji i silnici a připojená zařízení - Část 2: Všeobecné požadavky na bezpečnost

20.10.2010

 

 

CEN

EN 15774:2010

Potravinářské stroje- Stroje na výrobu a plnění čerstvých těstovin (tagliatelle, cannelloni, ravioli, tortellini, orecchiette a gnocchi) - Bezpečnostní a hygienické požadavky

8.4.2011

 

 

CEN

EN 15811:2009

Zemědělské stroje - Ochranné kryty pohyblivých částí přenosu energie – Otevírání ochranných krytů nástrojem

18.12.2009

 

 

EN 15811:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 19432:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Výroba oceli druhého tavení - Stroje a zařízení na úpravu roztavené oceli (ISO 19432:2006)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 20361:2009

Kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí - Zkušební předpis pro hluk - Třídy přesnosti 2 a 3 (ISO 20361:2007)

8.9.2009

 

 

EN ISO 20361:2009/AC:2010

 

 

 

CEN

EN ISO 20643:2008

Vibrace - Ruční a rukou vedená strojní zařízení - Principy hodnocení emise vibrací (ISO 20643:2005)

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 22867:2008

Lesnické stroje - Zkušební předpis pro vibrace přenosných ručních lesnických strojů se spalovacím motorem - Vibrace na rukojetích

8.9.2009

 

 

CEN

EN ISO 22868:2011

Lesnické stroje - Zkušební předpis pro hluk přenosných ručních lesnických strojů se spalovacím motorem - Technická metoda (třída přesnosti 2) (ISO 22868:2011)

Toto je první zveřejnění

EN ISO 22868:2008

Pozn. 2.1

30.9.2011

CEN

EN ISO 23125:2010

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Soustruhy (ISO 23125:2010)

20.10.2010

 

 

CEN

EN ISO 28139:2009

Zemědělské a lesnické stroje – Zádové postřikovače se spalovacím motorem - Bezpečnostní požadavky (ISO 28139:2009)

18.12.2009

 

 

CEN

EN ISO 28927-1:2009

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 1: Úhlové a svislé brusky (ISO 28927-1:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-2:2009

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 2: Utahováky šroubů, matic a šroubováky (ISO 28927-2:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-3:2009

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 3: Leštičky a rotační vibrační a excentrické brusky (ISO 28927-3:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-4:2010

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 4: Brusky na plocho (ISO 28927-4:2010)

8.4.2011

 

 

CEN

EN ISO 28927-5:2009

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 5: Vrtačky a příklepové vrtačky (ISO 28927-5:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-6:2009

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 6: Pěchovačky (ISO 28927-6:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-7:2009

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 7: Prostřihávačky a nůžky (ISO 28927-7:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-8:2009

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 8: Pily, leštičky a pilníky s vratným pohybem a pily s kmitavým nebo rotačním pohybem (ISO 28927-8:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-9:2009

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 9: Očišťovací kladiva a jehlové škrabky (ISO 28927-9:2009)

26.5.2010

 

 

CEN

EN ISO 28927-11:2011

Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 11:Kladiva na opracování kamene (ISO 28927-11:2011)

Toto je první zveřejnění

 

 

CEN

EN 30326-1:1994

Vibrace - Laboratorní metoda hodnocení vibrací vozidlových sedadel - Část 1: Základní požadavky (ISO 10326-1:1992)

8.9.2009

 

 

EN 30326-1:1994/A1:2007

8.9.2009

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(28.12.2009)

Cenelec

EN 50223:2010

Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení hořlavých vloček - Bezpečnostní požadavky

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 50348:2010

Stabilní zařízení pro elektrostatické nanášení nehořlavých tekutých nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky

26.5.2010

 

 

EN 50348:2010/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-1:2006

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky

IEC 60204-1:2005 (Modifikovaná)

26.5.2010

 

 

EN 60204-1:2006/A1:2009

IEC 60204-1:2005/A1:2008

26.5.2010

Pozn. 3

1.2.2012

EN 60204-1:2006/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-11:2000

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 11: Požadavky na elektrická zařízení vn pro napětí nad 1 000 V AC nebo 1 500 V DC a nepřesahující 36 kV

IEC 60204-11:2000

26.5.2010

 

 

EN 60204-11:2000/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60204-32:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 32: Požadavky na elektrická zařízení zdvihacích strojů

IEC 60204-32:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-1:2002

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

IEC 60335-1:2001 (Modifikovaná)

20.10.2010

 

 

EN 60335-1:2002/A11:2004

20.10.2010

Pozn. 3

 

EN 60335-1:2002/A1:2004

IEC 60335-1:2001/A1:2004

20.10.2010

Pozn. 3

 

EN 60335-1:2002/A12:2006

20.10.2010

Pozn. 3

 

EN 60335-1:2002/A13:2008

20.10.2010

Pozn. 3

 

EN 60335-1:2002/A14:2010

20.10.2010

Pozn. 3

 

EN 60335-1:2002/AC:2009

 

 

 

EN 60335-1:2002/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 60335-2-67:2009

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-67: Zvláštní požadavky na stroje na ošetřování a čištění podlah pro komerční použití

IEC 60335-2-67:2002 (Modifikovaná) + A1:2005 (Modifikovaná)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-2-68:2009

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-68: Zvláštní požadavky na extrakční čisticí stroje s rozprašováním pro komerční použití

IEC 60335-2-68:2002 (Modifikovaná) + A1:2005 (Modifikovaná) + A2:2007 (Modifikovaná)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-2-69:2009

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-69: Zvláštní požadavky na vysavače pro mokré a suché čištění, včetně elektrického kartáče, pro komerční použití

IEC 60335-2-69:2002 (Modifikovaná) + A1:2004 (Modifikovaná) + A2:2007 (Modifikovaná)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-2-72:2009

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-72: Zvláštní požadavky na automatické stroje na ošetřování podlah pro komerční použití

IEC 60335-2-72:2002 (Modifikovaná) + A1:2005 (Modifikovaná)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60335-2-77:2010

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-77: Zvláštní požadavky na ručně vedené sekačky trávy napájené ze sítě

IEC 60335-2-77:2002 (Modifikovaná)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60335-2-79:2009

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-79: Zvláštní požadavky na vysokotlaké čističe a čističe parou

IEC 60335-2-79:2002 (Modifikovaná) + A1:2004 (Modifikovaná) + A2:2007 (Modifikovaná)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-1:2009

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

IEC 60745-1:2006 (Modifikovaná)

18.12.2009

 

 

EN 60745-1:2009/A11:2010

8.4.2011

Pozn. 3

1.10.2013

EN 60745-1:2009/AC:2009

 

 

 

Cenelec

EN 60745-2-1:2010

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-1: Zvláštní požadavky na vrtačky a příklepové vrtačky

IEC 60745-2-1:2003 (Modifikovaná) + A1:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-2:2010

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-2: Zvláštní požadavky na šroubováky a rázové šroubováky

IEC 60745-2-2:2003 (Modifikovaná) + A1:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-4:2009

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-4: Zvláštní požadavky na rovinné brusky a leštičky jiné než talířové

IEC 60745-2-4:2002 (Modifikovaná) + A1:2008 (Modifikovaná)

26.5.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-5:2010

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-5: Zvláštní požadavky na kotoučové pily

IEC 60745-2-5:2010 (Modifikovaná)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60745-2-6:2010

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-6: Zvláštní požadavky na kladiva

IEC 60745-2-6:2003 (Modifikovaná) + A1:2006 + A2:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-8:2009

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-8: Zvláštní požadavky pro nůžky na plech a prorážeče

IEC 60745-2-8:2003 (Modifikovaná) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-9:2009

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-9: Zvláštní požadavky na závitořezy

IEC 60745-2-9:2003 (Modifikovaná) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-11:2010

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-11: Zvláštní požadavky na pily s přímočarým vratným pohybem

IEC 60745-2-11:2003 (Modifikovaná) + A1:2008

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 60745-2-12:2009

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-12: Zvláštní požadavky na vibrátory betonu

IEC 60745-2-12:2003 (Modifikovaná) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-13:2009

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-13: Zvláštní požadavky na řetězové pily

IEC 60745-2-13:2006 (Modifikovaná)

18.12.2009

 

 

EN 60745-2-13:2009/A1:2010

IEC 60745-2-13:2006/A1:2009

Toto je první zveřejnění

Pozn. 3

1.12.2013

Cenelec

EN 60745-2-14:2009

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-14: Zvláštní požadavky na hoblíky

IEC 60745-2-14:2003 (Modifikovaná) + A1:2006 (Modifikovaná)

18.12.2009

 

 

EN 60745-2-14:2009/A2:2010

IEC 60745-2-14:2003/A2:2010

8.4.2011

Pozn. 3

1.6.2013

Cenelec

EN 60745-2-15:2009

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-15: Zvláštní požadavky na střihače živých plotů

IEC 60745-2-15:2006 (Modifikovaná)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-16:2010

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-16: Zvláštní požadavky na zarážecí nářadí

IEC 60745-2-16:2008 (Modifikovaná)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60745-2-17:2010

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-17: Zvláštní požadavky na horní frézky a orovnávací frézky

IEC 60745-2-17:2010 (Modifikovaná)

8.4.2011

 

 

Cenelec

EN 60745-2-18:2009

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-18: Zvláštní požadavky na páskovací nářadí

IEC 60745-2-18:2003 (Modifikovaná) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-19:2009

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-19: Zvláštní požadavky na dlabačky

IEC 60745-2-19:2005 (Modifikovaná)

18.12.2009

 

 

EN 60745-2-19:2009/A1:2010

IEC 60745-2-19:2005/A1:2010

8.4.2011

Pozn. 3

1.6.2013

Cenelec

EN 60745-2-20:2009

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-20: Zvláštní požadavky na pásové pily

IEC 60745-2-20:2003 (Modifikovaná) + A1:2008

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 60745-2-21:2009

Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-21: Zvláštní požadavky na čističe odpadů

IEC 60745-2-21:2002 (Modifikovaná)

18.12.2009

 

 

EN 60745-2-21:2009/A1:2010

IEC 60745-2-21:2002/A1:2008

Toto je první zveřejnění

Pozn. 3

1.12.2013

Cenelec

EN 61029-1:2009

Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 1: Všeobecné požadavky

IEC 61029-1:1990 (Modifikovaná)

18.12.2009

 

 

EN 61029-1:2009/A11:2010

8.4.2011

Pozn. 3

1.11.2013

EN 61029-1:2009/AC:2009

 

 

 

Cenelec

EN 61029-2-1:2010

Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-1: Zvláštní požadavky na stolové kotoučové pily

IEC 61029-2-1:1993 (Modifikovaná) + A1:1999 + A2:2001

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-6:2010

Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-6: Zvláštní požadavky na vrtačky pro diamantové vrtáky s přívodem vody

IEC 61029-2-6:1993 (Modifikovaná)

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-8:2010

Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-8: Zvláštní požadavky na jednovřetenové svislé stolní frézky

IEC 61029-2-8:1995 (Modifikovaná) + A1:1999 + A2:2001

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-9:2009

Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-9: Zvláštní požadavky na pokosové pily

IEC 61029-2-9:1995 (Modifikovaná)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61029-2-10:2010

Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-10: Zvláštní požadavky na rozbrušovačky

IEC 61029-2-10:1998 (Modifikovaná)

20.10.2010

 

 

Cenelec

EN 61029-2-11:2009

Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-11: Zvláštní požadavky na kombinované pokosové-stolové kotoučové pily

IEC 61029-2-11:2001 (Modifikovaná)

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61310-1:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do činnosti - Část 1: Požadavky na vizuální, akustické a taktilní signály

IEC 61310-1:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61310-2:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do činnosti - Část 2: Požadavky na značení

IEC 61310-2:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61310-3:2008

Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do činnosti - Část 3: Požadavky na umístění a funkci ovládačů

IEC 61310-3:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 61496-1:2004

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

IEC 61496-1:2004 (Modifikovaná)

26.5.2010

 

 

EN 61496-1:2004/A1:2008

IEC 61496-1:2004/A1:2007

26.5.2010

Pozn. 3

Datum ukončení platnosti

(1.6.2011)

EN 61496-1:2004/AC:2010

 

 

 

Cenelec

EN 61800-5-2:2007

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-2: Bezpečnostní požadavky - Funkční

IEC 61800-5-2:2007

18.12.2009

 

 

Cenelec

EN 62061:2005

Bezpečnost strojních zarízení - Funkční bezpečnost elektrických, elektronických a programovatelných elektronických rídicích systému souvisejících s bezpečností

IEC 62061:2005

26.5.2010

 

 

EN 62061:2005/AC:2010

 

 

 

Pozn. 1:

Datum ukončení presumpce shody je obvykle datum ukončení platnosti (dup) stanovené Evropskou organizací pro normalizaci. Uživatelé těchto norem se však upozorňují na to, že v některých výjimečných případech tomu může být i jinak.

Pozn. 2.1:

Nová (nebo pozměněná) norma je stejného rozsahu jako norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními požadavky směrnice.

Pozn. 2.2:

Nová norma je širšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními požadavky směrnice.

Pozn. 2.3:

Nová norma je užšího rozsahu než norma nahrazovaná. Od uvedeného data přestává u (částečně) nahrazované normy platit presumpce shody se zásadními požadavky směrnice u těch produktů, jež spadají do rozsahu nové normy. Není dotčena presumpce shody se zásadními požadavky směrnice u produktů, které i nadále spadají do rozsahu (částečně) nahrazované normy, ale nespadají do rozsahu nové normy.

Pozn. 3:

Dochází-li ke změnám, je referenčním dokumentem norma EN CCCCC:YYYY, její předchozí změny, pokud existují, a nová, citovaná změna. Nahrazovanou normu (sloupec 3) proto tvoří norma EN CCCCC:YYYY a její předchozí změny, pokud existují, ale bez nové, citované změny. Od uvedeného data přestává u nahrazované normy platit presumpce shody se základními požadavky směrnice.

POZNÁMKA:

Veškeré informace o dostupnosti norem lze obdržet buď od Evropských organizací pro normalizaci nebo od národních orgánů pro normalizaci. Jejich seznam je v příloze směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES (2) , ve znění směrnice 98/48/ES (3).

Evropské normalizační organizace přijímají harmonizované normy v angličtině (CEN a Cenelec rovněž zveřejňují normy ve francouzštině a němčině). Národní normalizační orgány poté překládají názvy harmonizovaných norem do všech ostatních požadovaných úředních jazyků Evropské unie. Evropská komise není odpovědná za správnost názvů, které jsou předloženy ke zveřejnění v Úředním věstníku.

Zveřejnění odkazů v Úředním věstníku Evropské unie neznamená, že uvedené normy jsou k dispozici ve všech jazycích Společenství.

Tento seznam nahrazuje všechny předchozí seznamy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie. Komise zajišťuje aktualizaci tohoto seznamu.

Více informací o harmonizovaných normách je k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  ESO: Evropské organizace pro normalizaci:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË; tel. +32 25500811; fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË; tel. +32 25190868; fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, France; Tel. +33 492944200; fax +33 493654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37.

(3)  Úř. věst. L 217, 5.8.1998, s. 18.