28.1.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 26/33


Sdělení Komise podle čl. 17 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství

Výzva k podávání nabídek v souvislosti s pravidelnými leteckými službami v souladu se závazky veřejné služby

(Text s významem pro EHP)

2011/C 26/17

Členský stát

Spojené království

Dotčené trasy

Oban–Coll

Oban–Colonsay

Oban–Tiree

Coll–Tiree

Doba platnosti smlouvy

Od 1. dubna 2011 do 31. března 2014

Lhůta pro podávání nabídek

2 měsíce po dni zveřejnění tohoto oznámení

Adresa, na které lze získat znění výzvy k podávání nabídek a příslušné informace a/nebo dokumentaci související s veřejným nabídkovým řízením a změněnými závazky veřejné služby

Argyll and Bute Council

Council Offices

Kilmory

Lochgilphead

Argyll

PA31 8RT

Scotland

UNITED KINGDOM

Tel. +44 1546604141

Fax +44 1546606443

Kontaktní osoba: Sandy Mactaggart, Development and Infrastructure Services

E-mail: sandy.mactaggart@argyll-bute.gov.uk