11.8.2010   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 217/12


Oprava přijetí rozhodnutí Rady o organizaci a fungování Evropské služby pro vnější činnost

( Úřední věstník Evropské unie C 210 ze dne 3. srpna 2010 )

2010/C 217/09

Strana 1:

místo:

má být: