21.7.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 215/34


Oprava zveřejnění žádosti o změnu podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

( Úřední věstník Evropské unie C 87 ze dne 16. dubna 2009 )

2011/C 215/16

Strana 16, bod 3.2, první odrážka:

místo:

„válcovitý tvar, plášť mírně konvexní nebo téměř rovný, s plochými, slabě vroubkovanými plochými podstavami“

má být:

„válcovitý tvar, plášť mírně konvexní nebo téměř rovný, s plochými, slabě vroubkovanými podstavami“

Strana 17, bod 3.5, poslední pododstavec:

místo:

„Po uplynutí minimální doby zrání se provádí kontrolní zkoušky, aby se ověřil soulad se specifikací produkce“

má být:

„Po uplynutí minimální doby zrání se provádí selekce, aby se ověřil soulad se specifikací produkce“