13.2.2009   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 36/1


Povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 87 a 88 Smlouvy o ES

Případy, k nimž Komise nevznáší námitku

(2009/C 36/01)

Datum přijetí rozhodnutí

23. 12. 2008

Podpora č.

N 475/08

Členský stát

Itálie

Region

Sardegna

Název (a/nebo jméno příjemce)

Contributi per il miglioramento, l'adeguamento o la realizzazione delle strutture aziendali di allevamento nel comparto suinicolo

Právní základ

L.R. 5 marzo 2008, n. 3 (Finanziaria 2008) — articolo 7, comma 1

DGR n. 31/12 del 27 maggio 2008, concernente «Legge regionale del 5 marzo 2008, n. 3 — articolo 7 comma 1 — Contributi per il miglioramento, l'adeguamento o la realizzazione delle strutture aziendali di allevamento nel comparto suinicolo»

Typ opatření

Investiční podpora

Cíl

Investiční podpora

Forma podpory

Přímá dotace

Rozpočet

Celková částka plánované podpory: 2 miliony EUR

Míra podpory

40 % způsobilých investic a 50 % způsobilých investic ve znevýhodněných oblastech. Pro mladé zemědělce se maximální míra podpory zvyšuje o 10 %

Doba trvání

Od data schválení Komisí do 31. prosince 2010

Hospodářská odvětví

Zemědělství

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Regione Autonoma Sardegna

Assessorato Agricoltura

Via Pessagno 4

Cagliari

Italia

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, je zveřejněno na:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum přijetí rozhodnutí

23. 12. 2008

Podpora č.

N 643/08

Členský stát

Irsko

Region

Název a/nebo jméno příjemce

Special measures relating to meat products of animal origin from pigs following a dioxin contamination in Ireland

Právní základ

The Central Fund (Permanent Provisions) Act, 1965

The Annual Appropriation Act

Typ opatření

Náhrada škod způsobených mimořádnými událostmi (čl. 87 odst. 2 písm. b) Smlouvy)

Cíl

Náhrada škod způsobených vážným narušením fungování hospodářství

Forma podpory

Přímá dotace

Rozpočet

Přibližně 170 milionů EUR

Míra podpory

Do výše 100 %

Doba trvání

Do 31. 3. 2009

Hospodářská odvětví

Zemědělství

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Agriculture House

Kildare Street

Dublin 2

Ireland

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, je zveřejněno na:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/