4.12.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 309/5


Povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 87 a 88 Smlouvy o ES

Případy, k nimž Komise nevznáší námitku

(Text s významem pro EHP)

(2008/C 309/03)

Datum přijetí rozhodnutí

4. 6. 2008

Podpora č.

N 158/08

Členský stát

Polsko

Region

Lubelskie

Název (a/nebo jméno příjemce)

Pomoc w zakresie budowy portu lotniczego Lublin-Świdnik

Právní základ

Ustawa budżetowa na rok 2007 z dnia 25 stycznia 2007 r.; załącznik II, część 83 budżetu państwa — Rezerwy celowe (Dz.U. z 2007 r. 15, poz. 90).

Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Lubelskiego na lata 2007–2008.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. (Dz.U. 241, poz. 1760)

Typ opatření

Investiční podpora

Cíl

Rozvoj odvětví

Forma podpory

Přímá dotace, kapitálový vklad, příspěvek ve formě pozemků

Rozpočet

296,65 milionu PLN (84,14 milionu EUR)

Míra podpory

Přibližně 76 %

Doba trvání

Podpora se uděluje do 30. prosince 2011

Hospodářská odvětví

Letecká doprava

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

ul. Spokojna 4

PL-20-074 Lublin

Gmina Miasto Lublin

plac Władysława Łokietka 1

PL-20-950 Lublin

Gmina Miasto Świdnik

ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 15

PL-20-047 Świdnik

Powiat Świdnicki

ul. Niepodległości 13

PL-21-040 Świdnik

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, je zveřejněno na:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum přijetí rozhodnutí

20. 10. 2008

Podpora č.

N 458/08

Členský stát

Německo

Region

Název (a/nebo jméno příjemce)

Götzke Natursteinwerk GmbH

Právní základ

Haushaltsgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern in der jeweils gültigen Fassung, insb. § 14 Abs. 1 Landeshaushaltsordnung und dazu erlassene Verwaltungsvorschriften, insb. § 39 LHO

Haushaltsgesetz 2008/2009 (Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Mecklenburg-Vorpommern für die Haushaltsjahre 2008 und 2009 und die Festlegung der Verbundquoten des Kommunalen Finanzausgleichs in den Jahren 2008 und 2009)

Název opatření

Individuální podpora

Cíl

Restrukturalizace podniků v obtížích

Forma podpory

Záruka

Rozpočet

Celková částka plánované podpory: 0,16 milionu EUR

Míra podpory

Délka trvání programu

Hospodářská odvětví

Zpracovatelský průmysl

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Finanzministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Schloßstr. 9-11

D-19053 Schwerin

und

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Johannes-Stelling-Str. 14

D-19053 Schwerin

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, je zveřejněno na:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum přijetí rozhodnutí

13. 11. 2008

Podpora č.

N 567/08

Členský stát

Finsko

Region

Název (a/nebo jméno příjemce)

Guarantee scheme for banks' funding in Finland

Právní základ

Valtioneuvoston paatos talletuspankeille ja kiinnitysluottopankeille annetttavien valiaikasten valtiontakausten ehdoista; draft law

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Podpora na nápravu vážných poruch ve fungování hospodářství

Forma podpory

Záruka

Rozpočet

Celková částka plánované podpory: 50 000 milionů EUR

Míra podpory

Délka trvání programu

10.2008-4.2009

Hospodářská odvětví

Finanční zprostředkovatelství

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Finnish Government

Snellmaninkatu 1 A

PO Box 23

FI-00023 Helsinki

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, je zveřejněno na:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum přijetí rozhodnutí

24. 1. 2008

Podpora č.

N 696/06

Členský stát

Itálie

Region

Molise

Název (a/nebo jméno příjemce)

Trvalé ukončení rybolovné činnosti a modernizace rybářských plavidel

Právní základ

Decreto Ministeriale de 13 ottobre 2006: Interventi a favore della flotta da pesca della Regione Molise

Typ opatření

Režim podpory

Cíl

Podpora pro odvětví rybolovu

Forma podpory

Přímá podpora

Rozpočet

1 186 000 EUR

Míra podpory

Až do výše 40 %

Doba trvání

Jeden rok

Hospodářská odvětví

Rybolov

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

MI.P.A.A.F. – Dipartimento delle Filiere Agricole e dell'Agroalimentari

Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura

Viale dell'Arte n. 16

I-00144 Roma

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, je zveřejněno na:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/