31.5.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 134/20


Rozhodnutí Francie o změně závazků veřejné služby uložených na pravidelnou leteckou dopravu mezi letištěm v Rennes a letištěm v Mulhouse

(Text s významem pro EHP)

(2008/C 134/09)

1.

Na základě čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 2408/92 ze dne 23. července 1992 o přístupu leteckých dopravců Společenství na letecké trasy uvnitř Společenství rozhodla Francie změnit závazky veřejné služby uložené na pravidelnou leteckou dopravu mezi letištěm v Rennes (Saint-Jacques) a letištěm v Basileji-Mulhouse, zveřejněné v  Úředním věstníku Evropské unie C 52 ze dne 2. března 2006.

2.

V bodě 2 se uvedené závazky veřejné služby, pokud jde o počet minimálních frekvencí, nahrazují těmito závazky:

„Služby musí být provozovány 220 dní v roce, s výjimkou svátků, v rozsahu nejméně dvou každodenních zpátečních letů ráno a večer od pondělí do čtvrtka a jednoho zpátečního letu v pátek večer.“