19.1.2008   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 14/10


Povolení státních podpor v rámci ustanovení článků 87 a 88 Smlouvy o ES

Případy, k nimž Komise nevznáší námitku

(Text s významem pro EHP)

(2008/C 14/03)

Datum přijetí rozhodnutí

23. 10. 2007

Podpora č.

N 522/06

Členský stát

Francie

Region

Départements d'outre-mer (DOM)

Název (a/nebo jméno příjemce)

Loi de programme pour l'outre-mer

Právní základ

Articles 199 A et B undecies et 217 undecies du code général des impôts (CGI)

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Regionální rozvoj

Forma podpory

Snížení daňového základu

Rozpočet

Předpokládané roční výdaje: 360 mil. EUR

Míra podpory

Délka trvání programu

Do 31. 12. 2013

Hospodářská odvětví

Všechna odvětví

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Direction générale des impôts

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, je zveřejněno na:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum přijetí rozhodnutí

23. 10. 2007

Podpora č.

N 524/06

Členský stát

Francie

Region

Départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion

Název (a/nebo jméno příjemce)

TVA non perçue récupérable

Právní základ

Articles 295-1-5o du code général des impôts, articles 50 undecies et duodecies de l'annexe IV du même code

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Regionální rozvoj

Forma podpory

Snížení daňové sazby

Rozpočet

Předpokládané roční výdaje: 200 mil. EUR

Míra podpory

Délka trvání programu

Do 31. 12. 2013

Hospodářská odvětví

Všechna odvětví

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Direction générale des impôts

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, je zveřejněno na:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum přijetí rozhodnutí

23. 10. 2007

Podpora č.

N 529/06

Členský stát

Francie

Region

Départements d'outre-mer (DOM)

Název (a/nebo jméno příjemce)

Octroi de mer

Právní základ

Décision du Conseil de l'Union européenne du 10 février 2004

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Regionální rozvoj

Forma podpory

Snížení daňové sazby

Rozpočet

Předpokládané roční výdaje: 165 mil. EUR

Míra podpory

Délka trvání programu

Do 31. 12. 2013

Hospodářská odvětví

Všechna odvětví

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Direction générale des douanes et des droits indirects

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, je zveřejněno na:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum přijetí rozhodnutí

28. 11. 2007

Podpora č.

N 385/07

Členský stát

Německo

Region

Freistaat Sachsen

Název (a/nebo jméno příjemce)

ARISE Technologies Corporation

Právní základ

35. GA-Rahmenplan

Název opatření

Individuální podpora

Cíl

Regionální rozvoj

Forma podpory

Přímá dotace

Rozpočet

Celková částka plánované podpory: 7 440 000 mil. EUR

Míra podpory

15 %

Délka trvání programu

1. 11. 2006-31. 10. 2009

Hospodářská odvětví

Elektrická a optická zařízení

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Sächsische Aufbaubank

Pirnaische Straße 9,

D-01069 Dresden

Finanzamt Bischofswerda

Kirchstraße 25

D-01877 Bischofswerda

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, je zveřejněno na:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum přijetí rozhodnutí

30. 11. 2007

Podpora č.

N 496/07

Členský stát

Itálie

Region

Lombardia

Název (a/nebo jméno příjemce)

Fondo NEXT

Právní základ

Convenzione con Finlombarda SpA per la gestione del fondo di garanzia istituito a supporto del fondo di investimento NEXT

Název opatření

Režim podpory

Cíl

Rizikový kapitál

Forma podpory

Poskytnutí rizikového kapitálu

Rozpočet

Celková částka plánované podpory: 12,23 mil. EUR

Míra podpory

Délka trvání programu

20. 8. 2007-10. 10. 2016

Hospodářská odvětví

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Regione Lombardia

Další informace

Rozhodnutí v autentickém znění po odstranění všech informací, jež jsou předmětem obchodního tajemství, je zveřejněno na:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/