1.6.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 142/43


Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) 2023/192 ze dne 30. ledna 2023, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

( Úřední věstník Evropské unie L 26I ze dne 30. ledna 2023 )

Strana 3, Příloha, tabulka, první sloupec, položka týkající se subjektů:

místo:

„175.“,

má být:

„174a.“.