23.3.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 84/26


Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2022/2434 ze dne 6. prosince 2022, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) 2018/1046, pokud jde o zavedení diverzifikované strategie financování jako obecné výpůjční metody

( Úřední věstník Evropské unie L 319 ze dne 13. prosince 2022 )

Strana 3, 12. bod odůvodnění:

místo:

„(12)

Pokud jde o již poskytnutou finanční pomoc a o finanční pomoc podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/… (7), kterým se zřizuje nástroj pro poskytování podpory Ukrajině na rok 2023 (makrofinanční pomoc +), mělo by se toto nařízení v zájmu právní jistoty a jasnosti vztahovat pouze na programy finanční pomoci, pro něž základní právní akty vstoupí v platnost dne 9. listopadu 2022 nebo později.

má být:

„(12)

Pokud jde o již poskytnutou finanční pomoc a o finanční pomoc podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2463 (7), mělo by se toto nařízení v zájmu právní jistoty a jasnosti vztahovat pouze na programy finanční pomoci, pro něž základní právní akty vstoupí v platnost dne 9. listopadu 2022 nebo později.