2.3.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 71/6


ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2021/372

ze dne 2. března 2021,

kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2020/1999 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/1999 ze dne 7. prosince 2020 o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 7. prosince 2020 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2020/1999.

(2)

Dne 18. ledna 2021 vydal vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku prohlášení jménem Unie, v němž odsoudil zadržení ruského opozičního politika Alexeje Navalného, k němuž došlo po jeho návratu do Moskvy dne 17. ledna 2021, a vyzval k jeho okamžitému propuštění.

(3)

Dne 22. února 2021 se Rada pro zahraniční věci dohodla, že bude pokračovat v práci na budoucích omezujících opatřeních v reakci na závažné porušování lidských práv.

(4)

V této souvislosti a s ohledem na pokračující porušování lidských práv v Rusku a závažnost tohoto porušování by na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, uvedený v příloze rozhodnutí (SZBP) 2020/1999, měly být zařazeny čtyři osoby.

(5)

Rozhodnutí (SZBP) 2020/1999 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí (SZBP) 2020/1999 se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 2. března 2021.

Za Radu

předsedkyně

A. P. ZACARIAS


(1)  Úř. věst. L 410 I, 7.12.2020, s. 13.


PŘÍLOHA

Na seznam fyzických osob uvedený v oddíle A. „Fyzické osoby“ v příloze rozhodnutí (SZBP) 2020/1999 se doplňují tyto položky:

 

Jména (angl. přepis z ruštiny)

Jména (v ruštině)

Identifikační údaje

Důvody pro zařazení na seznam

Datum zařazení na seznam

„1.

Alexander (Alexandr) Petrovich KALASHNIKOV

Aлександр Петрович КАЛАШНИКОВ

Funkce: ředitel ruské federální vězeňské služby (FSIN)

Datum narození: 27. ledna 1964

Místo narození: Tatarsk, Novosibirská oblast, Ruská SFSR (nyní Ruská federace

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Alexander Kalašnikov je od 8. října 2019 ředitelem ruské Federální vězeňské služby (dále jen „FSIN“). V této funkci dohlíží na všechny činnosti FSIN. Z titulu své funkce ředitele je odpovědný za závažné porušování lidských práv v Rusku, včetně svévolného zatýkání a zadržování.

V případě Alexeje Navalného v době, kdy se zotavoval v Německu (září 2020 až leden 2021) – poté, co byl otráven toxickou nervově paralytickou látkou typu novičok –, FSIN dne 28. prosince 2020 nařídila, aby se neprodleně dostavil k probačnímu úředníkovi; v opačném případě mu hrozil trest odnětí svobody za porušení podmíněného odsouzení k trestu za podvod. Evropský soud pro lidská práva v roce 2018 shledal, že toto neoprávněné odsouzení bylo svévolné a nespravedlivé. Na příkaz Alexandera Kalašnikova příslušníci FSIN Alexeje Navalného po jeho příletu na moskevské letiště dne 17. ledna 2021 zadrželi. Zatčení Alexeje Navalného se opírá o rozhodnutí městského soudu v Chimki, které bylo vydáno na žádost FSIN. Již koncem prosince 2020 FSIN požádala, aby soud jeho podmíněný trest změnil na nepodmíněný trest odnětí svobody. Dne 17. února 2021 Evropský soud pro lidská práva vládě Ruské federace nařídil, aby Alexeje Navalného propustila.

2. března 2021

2.

Alexander (Alexandr) Ivanovich BASTRYKIN

Алексaндр Ивaнович БАСТРЫКИН

Funkce: předseda Vyšetřovacího výboru Ruské federace

Datum narození: 27. srpna 1953

Místo narození: Pskov, Ruská SFSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Alexander Bastrykin zastává funkci předsedy Vyšetřovacího výboru Ruské federace (dále jen „výbor“) od ledna 2011 (od října do prosince 2010 byl úřadujícím předsedou). V této funkci dohlíží na všechny činnosti výboru. V čele výboru oficiálně stojí ruský prezident. Z titulu své funkce předsedy výboru je odpovědný za závažné porušování lidských práv v Rusku, včetně svévolného zatýkání a zadržování.

Alexander Bastrykin je odpovědný za rozsáhlé a systematické represivní kampaně výboru vedené proti ruské opozici, v jejichž rámci jsou její členové cíleně vyšetřováni. Dne 29. prosince 2020 zahájil výbor vyšetřování opozičního lídra Alexeje Navalného a obvinil ho z rozsáhlých podvodů. Alexej Navalnyj a další osoby zveřejnili články o tom, že Alexander Bastrykin vlastnil v prvním desetiletí tohoto století českou realitní společnost LAW Bohemia.

2. března 2021

3.

Igor Viktorovich KRASNOV

Игорь Викторович КРАСНОВ

Funkce: nejvyšší státní zástupce Ruské federace Datum narození:

24. prosince 1975

Místo narození: Archangelsk, Ruská SFSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Igor Krasnov je nejvyšším státním zástupcem Ruské federace od 22. ledna 2020 a je bývalým místopředsedou Vyšetřovacího výboru Ruské federace. V této funkci nejvyššího státního zástupce dohlíží na činnost státních zastupitelství v Ruské federaci, zvláštních státních zastupitelství a vojenského státního zastupitelství. Z titulu své funkce nejvyššího státního zástupce je odpovědný za závažné porušování lidských práv, včetně svévolného zadržování demonstrantů, a za rozsáhlé a systematické potlačování svobody pokojného shromažďování a sdružování a svobody přesvědčení a projevu.

Před protesty, které se uskutečnily dne 23. ledna 2021, vydalo nejvyšší státní zastupitelství výstrahu, že jejich účastníci ponesou odpovědnost. Nejvyšší státní zastupitelství navíc požadovalo, aby Federální služba pro dozor v oblasti komunikací, informačních technologií a masmédií (Roskomnadzor) omezila přístup k opozičním internetovým stránkám a účtům na sociálních sítích, které obsahovaly informace o připravovaných shromážděních stoupenců Alexeje Navalného. Dne 29. ledna 2021 nejvyšší státní zastupitelství znovu požádalo, aby Roskomnadzor omezil přístup k opozičním internetovým stránkám a účtům na sociálních sítích, tentokrát před protesty na podporu Alexeje Navalného, které se konaly ve dnech 30. a 31. ledna 2021. Internetovým společnostem (Facebook, TikTok, Twitter, Google, skupina Mail.ru) byla zaslána výstražná upozornění. Nejvyšší státní zastupitelství rovněž oznámilo, že účastníci demonstrací budou stíháni.

Nejvyšší státní zastupitelství podpořilo žádost ruské Federální vězeňské služby (FSIN), aby byl podmíněný trest uložený Alexeji Navalnému ve věci údajného podvodu změněn na trest odnětí svobody. Navzdory skutečnosti, že Evropský soud pro lidská práva v roce 2018 shledal, že jeho odsouzení v této věci bylo svévolné a nespravedlivé, byl Alexej Navalnyj po svém příletu na moskevské letiště dne 17. ledna 2021 zatčen.

2. března 2021

4.

Viktor Vasilievich (Vasilyevich) ZOLOTOV

Виктор Васильевич ЗОЛОТОВ

Funkce: ředitel Federální služby národní gardy Ruské federace (Rosgvardia)

Datum narození: 27. ledna 1954

Místo narození: Sasovo, Ruská SFSR (nyní Ruská federace)

Státní příslušnost: ruská

Pohlaví: muž

Viktor Zolotov je ředitelem Federální služby národní gardy Ruské federace (Rosgvardia) od 5. dubna 2016, a tím také vrchním velitelem sboru národní gardy Ruské federace a velitelem útvaru OMON – mobilního útvaru zvláštního určení, který je začleněn do služby Rosgvardia. V této funkci dohlíží na všechny činnosti služby Rosgvardia a sboru OMON. Z titulu své funkce ředitele je odpovědný za závažné porušování lidských práv v Rusku, včetně svévolného zatýkání a zadržování a systematického a rozsáhlého porušování svobody pokojného shromažďování a sdružování, zejména v podobě násilného potlačování protestů a demonstrací.

Síly Rosgvardia byly nasazeny k potlačení demonstrací na podporu Alexeje Navalného dne 23. ledna 2021 a velký počet příslušníků útvaru OMON a národní gardy se údajně dopustil brutality a násilí vůči demonstrantům. Cílem agrese ze strany bezpečnostních sil byly desítky novinářů, včetně korespondentky serveru Meduza Kristiny Safronové, kterou zbil příslušník útvaru OMON, a novinářky listu Novaja Gazeta Jelizavety Kirpanové, které úder obuškem do hlavy způsobil krvácející zranění. Bezpečnostní síly svévolně zadržely více než 300 nezletilých osob.

2. března 2021