15.6.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 211/23


PROHLÁŠENÍ KOMISE

Komise souhlasí s tím, že cenově dostupné a přístupné vakcíny proti onemocnění COVID-19 a testy na infekci SARS-CoV-2 mají v boji proti pandemii COVID-19 zásadní význam. Vzhledem k tomu, že ne všichni obyvatelé budou ke dni vstupu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 a (EU) 2021/954 v platnost očkováni, je přístup k cenově dostupným a široce přístupným možnostem testování důležitý pro usnadnění volného pohybu a mobility v Evropě.

Na podporu testovacích kapacit členských států již Komise uvolnila finanční prostředky v rámci nástroje pro mimořádnou podporu na nákup rychlých antigenních testů a zahájila společné zadávací řízení na více než půl miliardy rychlých antigenních testů. Při zvyšování testovací kapacity podporuje členské státy i Mezinárodní federace Červeného kříže prostřednictvím financování z nástroje pro mimořádnou podporu.

S cílem dále podpořit přístupnost cenově dostupných testů, zejména pro osoby, které denně nebo často překračují hranice na cestě do práce nebo do školy, za blízkými příbuznými, lékařskou péčí nebo kvůli péči o své blízké, se Komise zavazuje uvolnit dalších 100 milionů EUR v rámci nástroje pro mimořádnou podporu na nákup testů na infekci SARS-CoV-2, které splňují podmínky pro vydání certifikátu o testování v souladu s nařízením (EU) 2021/953. V případě potřeby by mohly být uvolněny další prostředky přesahující 100 milionů EUR, pokud to schválí rozpočtový orgán.