11.6.2021   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CI 222/1


Prohlášení Komise

(2021/C 222 I/01)

Komise uznává význam společného programu budování kapacit a odborné přípravy v oblasti udělování licencí a prosazování práva pro účinný systém EU pro kontrolu vývozu. Komise se v konzultaci s Koordinační skupinou pro dvojí užití zavazuje prozkoumat, jaké dopady na lidské a finanční zdroje by takový program mohl mít, aby byly zjištěny možnosti pro návrh, způsoby provádění a zavádění programu budování kapacit a odborné přípravy.